Ekerö kommun satsar på en ännu bättre undervisning för både lärare och elever

De rådande omständigheterna har tvingat många att ställa om, däribland Ekerö kommun. Detta till trots har de gjort ett flertal lyckosamma satsningar i syfte att förbättra kommunens skolor, och flera digitala lösningar väntas stanna kvar även efter pandemins slut.

– Det har varit påfrestande för oss alla, men det har funnits många lärdomar att ta med sig från denna tid, säger Johannes Pålsson, förvaltningschef på Ekerö kommun.

För Ekerö kommun och många andra handlade inte våren 2020 om att hantera den vanliga, traditionella verksamheten. Det kom istället att primärt handla om att ställa om och anpassa sig efter de nya förutsättningarna. Johannes Pålsson är förvaltningschef på Ekerö kommun och berättar att de sett utifrån ett verksamhetsperspektiv lyckades tämligen bra.

– Under hösten kom vi äntligen igång med våra projekt, men då från distans. Vi kunde påbörja mer utvecklingsarbeten och det kändes väldigt bra att det kunde genomföras, även om det till en början kanske inte riktigt blev samma kvalitet jämfört med att göra det fysiskt.

Samtidigt är han tacksam över att pandemin inte skedde för cirka fyra, fem år sedan.

– På senare år har vi byggt ut it-tätheten på våra skolor, vilket har gjort att vi kunnat bedriva undervisning och ha möten på distans på ett bra sätt. Hade vi behövt göra det innan det så hade det förmodligen inneburit en katastrof.

Satsar på kompetensutveckling
En av satsningarna som man kommer fortsätta arbeta med är Lärarakademin. Dess syfte är att en lärare från varje skolenhet i kommunen deltar i en kompetensutvecklingssatsning på totalt tio dagar, med fem olika teman.

Jessica Forsström är förstelärare och facklig representant och berättar att flera teman som de behandlar under de tio dagarna handlar mycket om ledarskap: retorik, maktspel och olika delar som gör att man blir en bättre ledare.

– Utöver det har vi jobbat med hur man hanterar ”icke-vilsamma” elever, och hur man kan höja deras lägstanivå. Nu har vi precis avslutat den första omgången, och omgång nummer två börjar i höst, säger hon.

Hon berättar även att de kan se goda resultat tack vare Lärarakademin.

– Många enheter har jobbat vidare med till exempel lektionsdesign. Jag kan inte tala för alla men på min egen enhet kan man se väldigt bra effekter av detta.

Gjorde egen bok
På Ekebyhov Grundsärskola har förbättringsarbetet fått oväntade och spännande resultat. Åtta elever har genom sina erfarenheter av övergången från grundskola till grundsärskola författat boken ”Judith och muppskolan”, med hjälp av metoden kollektivt skrivande. Klassen med de åtta eleverna har en majoritet som tidigare gått i grundskola, berättar biträdande rektor på skolan, Denice Sverla.

– De har skrivit individuella texter som har lästs upp, diskuterats och brainstormats. Sen skapade de en huvudkaraktär som då är Judit; en blandning av alla nuvarande elever. Hon är en person som är åtta personer, och läsaren får sin story genom henne.

– Det är fantastiskt att de har gett ut en bok som i skrivande stund sålt 470 exemplar, men det är ännu mer fantastiskt att den har en sådan enorm betydelse för målgruppen i sin helhet, och det visar att alla individer kan prestera. Det handlar om vilka förutsättningar vi ger våra elever för att visa vad de faktiskt kan, säger Denice Sverla och avslutar:

– Vi tryckte 1000 exemplar, nu har vi redan tryckt 1000 till. Vi får en enorm respons på sociala medier där många blivit väldigt rörda av boken, och många känner igen sig väldigt mycket.

Vill du ha mer information?

Förutom världsarv och kungligheter, hundpatruller, sjöscouter, vikingalämningar, massor av öar, bio, slalombackar och skridskodisco, så kan Ekerö kommun erbjuda en trygg och stabil kommun att gå i skolan i. Och att leva i.

Vi är stora till ytan. Och har plats för nytänkande och framtidsvisioner.

Vi är stolta över våra sjutton kommunala förskolor, våra elva kommunala grundskolor, vår särskola och vårt individuella gymnasium. I Ekerös kommunala förskolor och skolor går cirka 5000 barn och elever.