Unga författare – läslust och skrivande!

Ny forskning och statistik visar att läskunnigheten sjunkit ytterligare i grundskolan sedan den förra krisrapporten kom 2007. Det talas till och med om ”läskrisen”. Hur kan trenden vändas? Hur kan vi som älskar ord, litteratur och böcker bidra till att väcka engagemang för läsning hos unga?

– Unga författare är ett läsfrämjande projekt som utvecklats inom bokförlaget Ekström & Garay, berättar Paul Nilsson, förlagschef. Vi vill erbjuda inspiration och verktyg som ger barn och unga tillträde till den litterära världen. Genom möten och samtal med etablerade författare skapas förutsättningar för att väcka läslust och öka intresset för ett eget skrivande hos eleverna.

Många som någon gång under sin skoltid haft en författare på besök i skolan minns ofta det som en viktig inspiration till läsning och eget skrivande. Unga författare vill erbjuda en stegvis process med uppföljning och feedback från författaren efter att besöket ägt rum. Ett mål kan till exempel vara att göra Klassens egen bok, och varför då inte låta eleverna avsluta projektet med att arrangera ett event tillsammans med författaren och ha uppläsningar inför klassen, flera klasser eller föräldrarna? Det, och mycket annat, kan Unga författare hjälpa dig med.

Ska din skola söka Skapande skola-projekt för vårterminen? Kontakta Unga författare på Ekström & Garay så kan vi ta fram ett paket som passar just er klass eller skola, beroende på vilken inriktning ni vill jobba med samt åldern på eleverna (F-klass–år 9). Vi gör skräddarsydda paket som besparar dig som lärare det mesta av den administrativa delen av ett författarbesök.

Kontakt: ungaforfattare@ekstromgaray.se