Cirkulärt initiativ för tvättbranschen

Med programmet Certified tar Electrolux Professional första steget in i en cirkulär modell för att värna om miljön, samtidigt som kunderna erbjuds en längre livstid på deras professionella tvättmaskiner. Programmet är en del av satsningen mot att bli det mest hållbara företaget i branschen. 

I många år har Electrolux Professional arbetat intensivt med hållbarhetsfrågor, särskilt när det kommer till produktutveckling och produktion. Bland annat har stort fokus riktats till att reducera produkternas vatten, el och kemikalieförbrukning. För att fördjupa sitt hållbarhetsarbete ytterligare och på sikt nå de globala målen i Agenda 2030, tog Electrolux Professional fram Certified. Det är ett nytt underhållsprogram för verksamhetsområdet Laundry, som är ett första steg i en cirkulär affärsmodell genom att maskiner som är i mitten av sin livscykel uppgraderas genom ett noggrant framtaget underhållspaket med väl utvalda originaldelar och tillhörande serviceprogram som uppdaterar produkten till bästa möjliga prestanda utifrån modell. Målet är att ge kunderna det mest ekonomiska och hållbara värdet av kundernas investering i originalutförande.
– Vi uppdaterar helt enkelt maskiner som har några år på nacken så att driftprestandan blir bästa möjliga, vilket förlänger livscykeln på produkterna avsevärt. Dessutom ger vi kunden en trygghet i ett års garanti och möjlighet att ansluta ett fullserviceavtal som annars bara kan tecknas vid nyinköp säger Anders Hiltunen, Head of Electrolux Professional Nordic Operation. 

Först ut i branschen
Electrolux Professionals Certified-lösning ger kunden möjlighet att uppdatera sin befintliga maskin med ett underhållspaket som förbättrar produktens prestanda under en längre tid. Dessutom får kunden ett certifikat som intygar att maskinen är uppdaterad och ett års fullgaranti. Introduceringen av Certified är ett viktigt steg på Electrolux Professionals resa mot att bli den mest hållbara aktören i branschen. Programmet syftar i första hand till att använda så lite av jordens resurser som möjligt, men ändå skapa ett högre värde för slutkunderna. Certified är i första steget tillgängligt på utvalda fastighetstvättmodeller men inom kort är ambitionen att introducera Certified inom fler verksamhetsområden, i en framtid är det fullt möjligt att ta steget att implementera ett cirkulärt tillvägagångssätt redan i framtagningen av nya produkter.
– Då blir det betydligt enklare att byta ut och uppgradera delar av en produkt så att de dels får längre livstid, men också att de kan uppgraderas med ny teknik och få bättre prestanda än i originalutförandet. Vi är först ut på marknaden med det här upplägget och vill vara en klar vägvisare för hela branschen. Alla insatser räknas och jag är glad över att vi är med och bidrar till att spara på jordens resurser, avslutar Anders Hiltunen. 

Läs mer om Certified här. 

 

Så fungerar Certified:
* För ett fast pris uppdateras maskiner som har några års användande med ett specifikt framtaget underhållsprogram och noggrant utvalda originaldelar.
* Kunden får ett certifikat på att maskinen är uppgraderad och därmed berättigad till ett års fullgaranti.
* Kunden kan därefter addera om så önskas ett fullserviceavtal, vilket annars bara är möjligt för nya produkter. 

Vill du veta mer om Certified? Klicka här.