Vindpark i Bliekevare, driven av EnBW Sverige & Mads Miltersen, vd EnBW Sverige.

Därför är förnybar lokalproducerad el vägen till ett hållbart samhälle

Som privatperson är det lätt att ta tillgången till el för givet, men sanningen är att den inte är självklar och i södra Sverige råder effektbrist som kan hota näringslivets utveckling och kosta arbetsplatser. För att motverka det här krävs en omställning till lokal förnybar energi – En resa energibolaget EnBW är med och driver med sina vindkraftverk.

Effektbristen som råder i södra Sverige gör att företag betalar ett orimligt högt pris för el och inte kan expandera sin verksamhet. Det här påverkar i sin tur människor och deras arbetssituation, men med lokal förnybar energi skulle man lösa problemet. Att tänka förnybart är i dag dessutom ett måste om vi ska nå de uppsatta klimatmålen. Enligt Energiöverenskommelsen ska Sverige ha ett 100 procent förnybart elsystem 2040. Med vindkraftverk blir det möjligt, men för att uppnå bästa resultat gäller det att ha ett tätt samarbete mellan kommun och energibolag.

– Det är människorna som bor i området som vet vad som krävs för lokalsamhället, och för oss är det viktigt att möta de kraven. Det ska vara ett partnerskap och vi är med under hela vindkraftverkets livstid, i planering, utveckling, bygge, drift och underhåll. Vi har utvecklat ett unikt sätt för att bjuda in alla viktiga spelare på plats som då kan bidra med sina behov och idéer för att hitta hållbara energilösningar som gynnar hela lokalsamhället, säger Mads Miltersen, vd på EnBW Sverige.

Filmen visar den helt nya vindparken Råmmarehemmet utanför Tidaholm.

Varuhuset Gekås vill satsa på vindpark
Nu vill Gekås-gruppen, bakom varuhuset Gekås i Ullared utveckla en vindpark tillsammans med EnBW. Med vindparken skulle varuhuset och tusentals svenska hushåll förses med lokalproducerad och förnybar el, bra för både ekonomin och klimatet. EnBW Sverige har i och med nya avtalet med Gekås-gruppen därför inlett en dialog med Falkenberg kommun.

–  När det gäller val av plats för vindkraft måste det prövas väl och invånarnas ord väger tungt. Något som vi tycker är positivt med EnBW är att de vill föra en dialog i tidigt skede. Det tror jag är nyckeln för att lyckat projekt, säger Lars Fröding, Kommundirektör i Falkenberg.

Flytta energin närmre mottagaren och förstärk det lokala näringslivet
Med en vindkraftpark på plats är det många vinster som tillkommer både för de lokala industrierna och människorna som bor där. Med en nära tillgång till energi, för en betydligt lägre kostnad kan företag expandera och arbetsplatser skapas.

– Med lokal förnybar vindkraft kan man dessutom elektrifiera samhället och bli en kommun som möter dagens klimat- och hållbarhetskrav. Det ger även ingång i nya lösningar som till exempel en laddningsinfrastruktur för elbilar. Vi söker alltid efter kommuner, företag och markägare som är intresserade av att satsa på förnybar energi. Att bygga en vindpark är inte det enda tänkbara målet för vårt engagemang utan att tillsammans hitta ekonomiskt och ekologiskt hållbara framtidsmöjligheter som kommunerna är lika delaktiga i som vi, avslutar Mads Miltersen.

 

EnBW Sverige grundades 2018 i Falkenberg och är ett helägt dotterbolag till EnBW, en av Europas stora operatörer och utvecklare av vindkraft och solenergi. EnBW AG kommer från Baden-Württemberg, med innovativa industriföretag som Mercedes-Benz, och IT-jättar som SAP. Här satsar man konsekvent på utbyggnaden av förnybara energikällor.
Läs mer på enbw.se