Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås, foto: Lasse Fredriksson.

Energiföretagen: Det är dags för politisk handlingskraft

Behovet av el kan komma att fördubblas inom 20 år, när svenska företag ska fasa ut fossila bränslen till förmån för förnybar el. Det menar Energiföretagen Sverige. Det befintliga elsystemet måste alltså rustas för att producera, överföra och balansera dubbelt så mycket el – och klockan tickar.

Åsa Pettersson, vd för branschorganisationen Energiföretagen Sverige, pekar på en grupp som kan göra det som i dag verkar snudd på omöjligt möjligt – politikerna. Det som krävs för att omställningen ska kunna anta ett högre tempo är lagändringar och uppdateringar av inaktuella regelverk, menar hon.

– Nu är det valår. Det innebär att det är svårare än vanligt för politiker att enas kring viktiga frågor, men det finns faktiskt ett stort antal frågor som vi upplever att det finns en samsyn kring bland partierna, säger Åsa Pettersson och fortsätter:

– Ett exempel är att vi behöver kortare tillståndsprocesser för att bygga ut elproduktionen. Det finns inte något parti som inte tycker det. Här finns det alltså alla möjligheter att sätta kraft bakom orden.

Vill se strategi gå från ord till handling
Nyligen presenterade regeringen Elektrifieringsstrategin; 67 punkter för att möjliggöra omställningen till ett elektrifierat samhälle. Nu hoppas Energiföretagen att strategin ska gå från ord till konkreta insatser och att de mest akuta frågorna, som att kraftigt korta ledtiderna för utbyggnad av elnätet, prioriteras.

I Elektrifieringsstrategin adresseras också fjärr- och kraftvärmesektorns viktiga roll i omställningen. Det välkomnar Lina Enskog Broman, senior rådgivare kring fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla på Energiföretagen. Hon upplever att sektorns potential att avlasta elnätet inte lyfts fram tillräckligt.

– I Sverige har vi mycket fjärrvärme, och sektorn har redan ställt om till förnybar och återvunnen energi. När vi nu står inför jätteutmaningen att tillgodose elbehovet när andra sektorer ställer om är fjärr- och kraftvärmen helt avgörande, säger Lina Enskog Broman.

Fjärrvärmen hjälte i omställningen
Redan i dag avlastar fjärrvärmen elnätet genom att värma upp halva Sveriges hushåll med icke-elbaserad värme. Och kraftvärme, alltså elproduktionen inom fjärrvärmesektorn, är planerbar och produceras nära användaren. Dessutom har fjärrvärmen möjlighet att tillvarata överskottsvärmen från de stora industrier som nu ska ställa om.

– Ett annat viktigt bidrag i omställningen är att fjärrvärmen inom en snar framtid kommer att fungera som en kolsänka genom Bio-CCS, där vi fångar upp biogen koldioxid och genererar negativa utsläpp, säger Lina Enskog Broman.

Hon är enig med Åsa Petterson om att det är politikernas agerande som avgör hur snabbt omställningen kommer att kunna genomföras. Klart är att regelverken måste anpassas till morgondagens utmaningar – och att fjärrvärmen bör få komma in i värmen i debatten om hur elbehovet ska tillgodoses.

Läs mer om Energiföretagen här.

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar el och värme.

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Pettersson, vd för Energiföretagen Sverige.

 

Lina Enskog Broman, senior rådgivare kring fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla på Energiföretagen.