Spara tid och pengar med rätt passagetjänster

Med rätt ID-tjänster för passage och personalliggare kan både offentliga och privata verksamheter öka sin effektivitet och samtidigt spara både pengar och tid. Därför erbjuder Entral integrerade helhetslösningar för säkra och tillgängliga arbetsplatser, med ID06-kompabilitet.
– I slutänden handlar det om att skapa en trygg arbetsmiljö med verktyg som underlättar vardagen, konstaterar Mathias Nilsson, vd för Entral.

Med över ett decennium i branschen är Entral en erfaren aktör inom digitala tjänster och arbetsplatspassage. Företaget tillhandahåller såväl personalliggare som nyckelfria lösningar och kan därför erbjuda en flexibel helhet.

– Vår portfölj inkluderar både produkter och tjänster för att på ett enkelt, tillgängligt och effektivt vis kunna administrera tillträden och personalliggare på såväl nyetableringar som ROT-projekt – i en och samma portal. Vi har också ytterligare lösningar som används inom bland annat kommunal verksamhet för att tillåta schemalagd åtkomst till publika lokaler och idrottsanläggningar, berättar Madeleine Bagge, ekonomi- och marknadsansvarig.

Riktigt bra kundservice
Entrals låstjänster är GDPR-anpassade, individuella och rättighetsbaserade, vilket innebär en kraftigt ökad säkerhet i jämförelse med många traditionella rutiner. Funktionerna utvecklas kontinuerligt, ofta i samråd med företagets samarbetspartners och slutkunder.

– Målet är att bidra till en bättre och säkrare arbetsmiljö där effekten även blir en tids- och kostnadsbesparing, inte minst genom att reducera tiden för att hantera nycklar. Vi är stolta över säkerheten och enkelheten i kombination med en riktigt bra och tillgänglig kundservice. Genom att vara lyhörda och våga ha dialog möter vi både små och stora verksamheter i deras utmaningar, konstaterar Mathias.

Långsiktiga relationer
Med integrerad kompetensdatabas som uppdateras i realtid går det snabbt att stämma av vilka kompetenser som finns på byggarbetsplatsen och vilka rättigheter dessa har. Även för slutkonsumenten innebär detta ökad säkerhet; de kan vara säkra på att företaget de har anlitat betalar sina avgifter och har rätt kunskaper för rätt arbete.

– Då vi har väldigt personliga och långsiktiga relationer med våra kunder är det positivt att vi kan erbjuda den tryggheten, betonar Mathias och Madeleine som avslutning. 

Läs mer om Entrals lösningar här

Entral är ackrediterad tillverkare av ID06-system. Produkterna företaget säljer har funnits på marknaden sedan 2010 och används av de flesta stora & små byggföretag. Huvudkontoret ligger i Halmstad, men Entral har närvaro i hela landet, för att du ska kunna få en personlig kontakt nära dig.

Entral arbetar med utveckling och försäljning av produkter som underlättar tillträden på byggarbetsplatser. Företaget erbjuder personalliggare, nyckelfria lösningar och även olika grindar. Alla dessa produkter är kompatibla med ID06-systemet och ger er ett enkelt och effektivt arbetssätt.

www.entral.se