Enviro gör den hållbara omställningen möjlig. Många års forskning ligger bakom teknologin för att utvinna värdefulla resurser som kimrök, olja och stål ur gamla däck.

Enviros banbrytande teknik ger cirkulär lösning för däck

Varje år skrotas 28 miljoner ton däck i världen. Med en patenterad teknologi för att utvinna värdefulla resurser ur däcken gör Enviro den hållbara omställningen möjlig. Nu ska verksamheten skalas upp internationellt.

Uttjänta däck är ett stort miljöproblem runt om i världen, men det finns hållbara lösningar. Många års forskning ligger bakom den teknologi som svenska Enviro har utvecklat för att utvinna värdefulla resurser som kimrök, olja och stål ur gamla däck.

–  Vår patenterade pyrolysteknologi möjliggör hållbar återanvändning av resurser. De råvaror som vi utvinner ur däcken håller hög och jämn kvalitet. Att både vår kimrök och olja dessutom är ISCC-certifierad innebär spårbarhet och transparens genom hela värdekedjan. Det är ett stort kundvärde, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

Michelindäck med Enviros kimrök
Behovet av ny teknik för en hållbar omställning i däck-, gummi-, kemi- och raffinaderiindustrin är enormt. Användning av återvunna material eller biogena resurser är en stor del av branschens lösning, och däckföretaget Michelin använder redan Enviros återvunna kimrök i motorcykeldäck. I oktober blev det en världsnyhet när Michelin, som även är största ägare i Enviro, presenterade två nya däck godkända för vägtrafik för bilar och bussar med 45 respektive 58 procent hållbara material. Enviros kimrök är en viktig komponent i de mer hållbara bildäcken som kommer serietillverkas framöver.

– Hållbarhet är en väldigt stark drivkraft för alla oss som jobbar på Enviro. Här kan vi verkligen göra skillnad på riktigt, säger Thomas Sörensson, vd Enviro. Här tillsammans med Fredrik Olofsson, företagets marknads- och försäljningschef.

– Det har tagit långt tid för de här industrierna att inse det stora strategiska och kommersiella värdet av vår teknologi, men nu är vi där. Vi har tekniken, materialen är godkända och marknaden mogen, för oss handlar det nu om att skala upp och bygga kapacitet. Genom att skapa stor tillgång på återvunnet material kan vi hjälpa våra kunder att göra skillnad, säger Fredrik Olofsson, marknads- och försäljningschef Enviro.

Fler anläggningar ska byggas
Enviro har en omfattande expansionsplan för att möta branschens stora behov av återvunna resurser. Första steget är etableringen av en ny anläggning i Uddevalla. Den beräknas vara på plats till årsskiftet 2023/24 och kommer fullt utbyggd att ha en kapacitet på 60 000 ton återvunna däck per år. Men expansionen stannar inte där. Målsättningen är att inom tio år kunna återvinna 900 000 ton uttjänta däck årligen, och för att lyckas med det ska fler anläggningar byggas runt om i världen.

– Enviro är inne i en intensiv kommersialiseringsfas med målet att bygga många anläggningar. Samtidigt behåller vi innovationskraften i företaget: vi har ett fantastiskt team med otroligt starkt driv och problemlösningsfokus, säger Thomas Sörensson.

 

 

Scandinavian Enviro Systems som grundades 2001 utvecklar, etablerar och driver anläggningar för materialåtervinning baserat på bolagets patenterade teknologi. Bolaget driver sedan 2013 en anläggning i Åsensbruk och planerar bygga en anläggning i Uddevalla som nästa steg i expansionsplanen mot 900 000 ton uttjänta däck per år.

www.envirosystems.se