Helena Hinrichsen, Envytech.

 

Envytech sätter Sverige i världsledande position genom sitt engagemang och mod att pröva nya tekniker

Envytech är ett ungt företag, men vårt team har lång erfarenhet av åtgärdstekniker. I november 2016 startade Helena Hinrichsen företaget och det tog inte många månader innan flera tidigare kollegor, vilka alla jobbat tillsammans under många år, slöt upp och la grunden för det företag Envytech är idag.

Genom ett gemensamt intresse för teknik och effektivitet, och en stolthet i att ta ansvar för våra åtaganden, designar, levererar, sköter och kontrollerar vi alla våra anläggningar och dess funktion. Vi erbjuder ett helhetskoncept där vi kan ansvara för allt från anmälningar till myndigheter och löpande myndighetskontakter, till service, provtagning, analyser och slutrapportering. Det ger oss 100% koll på gällande riktvärden och möjliga recipienter, något som tillsammans med en klar förståelse av utmaningen gör att vi kan projektera rätt lösning till rätt pris.

För att säkerställa kvaliteten i våra projekt är personalen certifierad för miljöprovtagning för jord och vatten och våra kvalitets- och miljöledningssystem är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:15.

Envytechs målsättning har alltid varit att erbjuda de senaste och mest effektiva åtgärdsteknikerna på världsmarknaden. En målsättning som - förutom att skapa samarbeten med de främsta företagen och utvecklarna av åtgärdstekniker i världen - har lett till att vi är först i Europa med att stabilisera massor förorenade med perflourerade ämnen, s.k. PFAS, för att hindra dem från att laka sitt giftiga innehåll till omgivningen. Ett både ekonomiskt och miljövänligt alternativ till att blunda för riskerna med att flytta en PFAS-förorenad jord till deponi utan möjlighet att hantera eller rena dessa föroreningar.

Målsättningen har också lett till att vi tillsammans med företaget OPEC (Australien) är först på världsmarknaden med att erbjuda en hållbar reningsteknik för PFAS-förorenat vatten, genom tillsats av luft. Metoden heter SAFF – Surface Active Foam Fraction, och är till skillnad från andra reningstekniker för PFAS i stort sett okänslig för andra föroreningar, organiska ämnen och partiklar. Med en driftkostnad på ca 3 kr/m3 behandlat vatten och en effekt på över 99,9% för bl.a. PFOS och PFOA, är det lätt att förstå teknikens plats och potential på marknaden.

Första fullskaliga projektet är snart igång på Tveta Återvinningsanläggning i Södertälje. Envytech har fått uppdraget att rena deponins lakvatten från PFOS. Då lakvatten anses som ett av de mest komplicerade vatten att rena, till följd av sitt innehåll av stora mängder alger och partiklar samt en ständigt varierande cocktail av föroreningar och näringsämnen, är det inte konstigt att teamet är lika spända som förväntansfulla inför projektstart.

– Det känns som en fantastisk chans att få visa upp tekniken och dess kapacitet och ett projekt som verkligen beskriver Envytech och vårt driv, avslutar Helena Hinrichsen. Projektet startar i december 2020 och skall pågå i minst 2 år.

Läs mer

Vi på Envytech har lång erfarenhet av att projektera och implementera behandlingstekniker för sanering av jord och vatten. Vi tillhandahåller stolt alla typer av reningsanläggningar och vi erbjuder ett helhetsåtagande gällande allt från installation, drift och service, till anmälningar, myndighetskontakter och slutrapportering. Vi är experter på det vi gör i alla steg och tar ansvar för vårt erbjudande. Läs mer om Envytech på http://envytech.se/