Mia Åberg, ansvarig arkitekt Equator, Anders Blomkvist, Equator Fastighetsutveckling och Lisa Grosselius, en av de framtida boende, på plats i Lovisedal, Nacka

Equator bygger framtidens bostäder

Equators nya radhusprojekt i Nacka visar att det finns ett nytt och bättre sätt att bygga bostäder. De boende är med från start för att tillsammans med arkitekterna forma sin framtida bostad, från tidiga skisser till färdigt hus. Det här är hållbar bostadsutveckling ekonomisk, socialt och miljömässigt som skapar högre kvalitet för mindre pengar. Så här har det gått till: 

– Idén kom ifrån viljan att förändra bostadsproduktionen. Vi studerade liknande projekt i bland annat Tyskland och Frankrike och insåg att vi ville göra det här i Sverige, säger Anders Blomkvist, vd på Equator Fastighetsutveckling. Equator bestämde sig för att rita upp något unikt utifrån de boendes önskemål. 

Alla lär känna sina grannar under hela processen
– I vårt projekt med sex radhus i massivträ på Lovisedalsvägen i Nacka har vi och de boende haft en nära och ständig dialog. Vi har kunnat ge råd om vad som är möjligt att bygga och vad som håller i längden, berättar Mia Åberg, ansvarig arkitekt, på Equator Stockholm. I ett vanligt bostads- eller radhusprojekt känner de blivande boende inte varandra och har ingen kontakt med arkitekterna. Här har vi träffats under hela processen.

Hållbarhet i flera dimensioner när arkitekten driver och bygger
– Vi har arbetat med hållbarhet i flera dimensioner. Exempelvis har många gipsväggar utgått, bostäderna har istället den massiva trästommen synlig. På så sätt reduceras miljöavtrycket, man sparar tid och pengar och vinner dessutom lite golvyta. Det ger dessutom ett bättre boendeklimat. Bostäderna har också en speciell isolering som är mer energieffektiv. Det blir både mer hållbart och kostnadseffektivt för de som kommer att bo här, berättar Mia. Ambitionen är att bostäderna byggs för att hålla länge och att de boende ska vilja bo där under lång tid eftersom de har fått vara med och bestämma från start. På så sätt skapas ett hem som är format efter sina boende redan vid inflyttning. 

Att forma sin egen bostad ger högre kvalitet till ett lägre pris
– När man utvecklar ett byggprojekt tillsammans så blir det dessutom billigare över tid samtidigt som man bibehåller eller till och med höjer kvalitén. Vi ritar och bygger det som de boende faktiskt vill ha och då behövs inga kostsamma tidiga renoveringar. Förhoppningsvis kan vi utföra fler liknande projekt i framtiden, säger Anders Blomkvist. 

– Alla som har deltagit i projektet har varit positiva till det här upplägget, de boende och vi själva. Alla tycker att det har varit fantastiskt roligt att kunna forma sin egen bostad. För en månad sedan sågs vi för första gången på tomten - det var spännande, berättar Mia.

Nacka kommun har tagit ett grönt och modigt beslut
Utmaningarna för Equator har handlat om att få branschens alla aktörer att inse att det här faktiskt är en möjlighet och att man inte behöver göra som man alltid har gjort. När de boende tidigt tillsammans med arkitekten arbetar fram gemensamma lösningar så kan man både spara pengar och höja kvalitén, något som annars inte alltid går hand i hand. 

EQ Living grundades 2018 av Equator Fastighetsutveckling och erbjuder skräddarsydda och klimatsmarta bostäder till ett konkurrenskraftigt pris. Vår affärsidé är att hjälpa våra kunder hela vägen från drömmar och behov till en nyckelfärdig bostad.  

Kontakt: www.eqliving.se