Simulering av en läkemedelsmolekyls (upplyst) passage genom ERCO Pharmas atommodell av hudens barriär.

Datorsimulering banar väg för framtidens medicin

ERCO Pharma är Life Science-bolaget vars patentsökta datormodell av mänsklig hud möjliggör virtuella experiment. Tekniken innebär att man, på atomnivå, kan simulera hudens barriärfunktion samt interaktionerna mellan hudstrukturen och tillsatser i beredningar för exempelvis läkemedel och kosmetika.

– Tekniken innebär att vi vetenskapligt och snabbt kan förklara hur olika formuleringar och tillsatser fungerar, så att den aktiva substansen kan passera till de levande delarna av huden eller blodet. Vår teknologi kan ge företag stora konkurrensfördelar och en ökad snabbhet i framtagningen av nya unika substanser, säger Magnus Lundborg, forskningschef; Fil.dr. organisk kemi, apotekare.

Bygger på långsiktig akademisk forskning
Datormodellen bygger på åratal av akademisk forskning och ett nära arbete med forskningsgruppen för molekylär biofysik på SciLifeLab i Solna samt forskningsgruppen för hudbarriärforskning på Institutionen för cell- och molekylärbiologi på Karolinska Institutet i Stockholm.

– Jag arbetade i många år nära nobelpristagaren i kemi 2017, Jacques Dubochet. Målet var att lösa hudbarriärens struktur på molekylnivå för att få en sann bild av hudens barriär, vilken hindrar exempelvis läkemedel från att komma in. ERCO Pharma skapades utifrån att vi lyckades lösa den grundläggande strukturen och skapa en funktionell atommodell av hudbarriären, säger Lars Norlén, överläkare vid Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm; Docent i dermatologi vid Karolinska Institutet.

Stor framtida marknad
Administrering av läkemedel via huden innebär många fördelar och att applicera tekniken på ett brett område innebär en stor framtida marknad.

– Den kanske praktiskt medicinskt viktigaste fördelen är följsamheten. Vi vet att ungefär hälften av patienterna gör det doktorn säger och genom en enklare administrering med till exempel ett plåster kan man sannolikt höja den procenten. Dessutom vill vi att läkemedelsdosen ska ligga i det terapeutiska fönstret. Genom att administrera läkemedel genom huden får man en betydligt jämnare kurva, med mindre toppar och dalar som är vanligt vid tablettbehandling, säger Lars Norlén.

Kommersialiserar bolagets unika teknologi
ERCO Pharma kommersialiserar nu den egenutvecklade, patentsökta teknologin och ger därmed kunder möjligheten att optimera sina formuleringar och öka förståelsen för hur och varför olika tillsatser fungerar.

– Vi har en paradigmskiftesteknologi som innebär ökad förståelse av resultat från laborativa och kliniska studier. Med datorsimuleringstekniken står vi på tröskeln till att i framtiden kunna simulera funktionen av mänskliga organ på en atomär nivå, avslutar Magnus Lundborg.

Läs mer om ERCO Pharma

Antal personer i verksamheten: 10
Huvudkontor: Stockholm
Privatägt bolag grundat 2014. Verksamheten bygger på 30-årig forskning vid Karolinska Institutet.
Hemsida: ercopharma.com
Kontakt: info@ercopharma.com