Peter Laurin, Senior Vice President och chef för affärsområdet Managed Services, Ericsson. Managed Services driver globalt idag ca 300 mobilnät åt olika operatörer med ca 1 miljard abonnenter.

5G – innovationsplattformen som stärker svensk konkurrenskraft

5G blir lika viktig för landets framtida utveckling som traditionell infrastruktur har gjort, och en förutsättning för det fortsatta digitaliseringsarbetet.

AI blir ett "måste" för att driva 5G-nätverken, inte bara för att hantera den enorma mängd data som genereras, utan även för att leverera den tillförlitlighet som krävs av konsumenter och industrier, betonar Peter Laurin, Senior Vice President och chef för affärsområdet Managed Services på Ericsson.

Ericsson är värdsledande inom 5G, med 110 kommersiella kontrakt och 60 livenät. Framgångarna medför enorm potential för Sverige att profilera sig inom området och har gett Ericsson unik insikt i de möjligheter som den nya tekniken innebär.

– 5G kommer att implementeras betydligt snabbare än tidigare teknologier. Det är en teknik utformad inte bara för konsumenter utan främst för industrier och starkt länkad till IoT, vilket blir ytterligare en motor i utvecklingen, framhäver Peter.

Förmågan att rulla ut 5G kommer att spela en avgörande roll för länders konkurrenskraft framöver. Nätverket är dessutom en förutsättning för samhällets fortsatta digitaliseringsarbete.

– Sverige ligger redan efter när det gäller den kommersiella introduktionen av 5G om man jämför med exempelvis USA och Asien. Vill vi behålla vår konkurrenskraft gäller det att vi snabbt tar igen det avståndet i och med utrullningen i Sverige 2021, säger Peter.

Infrastrukturen måste på plats
Redan idag är det tydligt vilken viktig innovationsplattform och möjliggörare för digitaliseringen som 5G kommer att bli. Nätverket är hela 10 gånger mer effektivt än 4G vad gäller att hantera den kommande trafikökningen. Tekniken möjliggör supersnabba svarstider vilket tillåter 5G för exempelvis allt från applikationer för gaming-industrin, till sjukhus och industrier som kan ha dedikerade, hopkopplade nät med en grundläggande kvalitet och snabbhet.

– En tredje aspekt är att 5G är väldigt kostnadseffektivt; istället för att gräva nya anslutningar kan nätverket fungera som ett komplement till tidigare infrastrukturinstallationer, såsom fiber i rurala områden.

Nya förväntningar
De senaste månadernas påtvingade distansarbete har skapat en djupare förståelse för hur viktigt det är med tillförlitliga nät.

– Med 5G följer helt nya förväntningar, som kommer att vässas efterhand, särskilt när det gäller så kallade mission critical services. 5G är en fantastisk möjlighet, men kommer att medföra ett annat sätt att drifta och driva näten.

AI och maskininlärning är en förutsättning
5G behöver AI för att uppnå den kritiska tillförlitlighet som är grundstenen i nätverket, konstaterar Peter. Med AI och maskininlärning kommer man att kunna se om, var och när problem uppstår, redan innan de händer. På så vis kan man genomdriva automatiska och proaktiva åtgärder som antingen åtgärdar felen direkt, alternativt hindrar dem från att uppstå – helt utan mänsklig inblandning.

Omfattande internationella samarbeten
Av den anledningen investerar Ericsson stora resurser i AI och driften av 5G. Inom detta samverkar företaget också med andra industrier, universitet både i Sverige och internationellt

– Eftersom vi redan har denna typ av samarbeten på plats har Sverige en unik position i sammanhanget, som ett litet land med stor kraft. Det är något vi verkligen bör dra nytta av, avslutar Peter.

Läs mer om Ericssons arbete med 5G

 

FAKTA OM ERICSSON

Ericsson erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Antal anställda är ca 100 000, varav 13 000 i Sverige.

www.ericsson.com/en/5g