Digital innovation är ett måste för hållbar industri

Svensk industri står för en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser. Om en hållbar omställning av industrin ska vara möjlig måste vi utnyttja den fulla potentialen i digitaliseringen, men då krävs det satsningar på forskning, utveckling och utbildning.

Den pågående digitaliseringen av industrin handlar om att skapa en cirkulär och uppkopplad värdekedja – från elförsörjning och utvinning av råvaror, förädling av varor och montering i fabriker, tvärs transporter och logistikhubbar, hela vägen fram till slutanvändaren. Detta genererar stora mängder data som kan bearbetas i realtid.  På så sätt kan man öka effektiviseringen, förbättra kvalitén, optimera resursanvändningen genom hela kedjan. Säkerheten för personal ökar, behovet av lager minskar, kundupplevelsen förbättras och konkurrenskraften ökar. Digitaliseringen av industrin kommer bli lika revolutionerande för svenskt näringsliv som 4G-utvecklingen varit för privatpersoner.

– När vi utvecklade 4G-tekniken kunde vi inte förutse all utveckling och innovation det skulle leda till, exempelvis i form av innovativa taxitjänster och strömningstjänster för musik och film. När industrin nu digitaliseras kan vi självklart inte förutse allt, men vi vet att det skapar stora möjligheter inte minst inom hållbarhetsområdet, säger Ericssons forskningschef Magnus Frodigh.

Ericssons egen fabrik i Lewisville i USA är ett bra exempel på hur digitalisering kan minska klimat- och miljöpåverkan samtidigt som lönsamheten ökar. Jämfört med en likadan verksamhet utan den nya tekniken, har Ericssons anläggning 120 procent högre produktion per anställd, 24 procent lägre energiförbrukning och 75 procent lägre vattenanvändning inomhus.

En annan sektor där digitaliseringen kan spela en nyckelroll är inom transport. Volvo CE har visat att de kan dra ner koldioxidutsläppen med 98 procent vid en bergtäkt i Göteborg med hjälp av fjärrstyrda hjullastare och batteridrivna dumprar som är uppkopplade mot ett industriellt 5G nätverk.

Detta är bara två av alla exempel där digitaliseringen kan göra skillnad i den hållbara omställningen av industrin. Men för att vi ska kunna nyttja potentialen fullt ut och Sverige ska fortsätta ligga i framkant som industriland krävs nationella satsningar, menar Magnus Frodigh. Just nu genomför länder som Sydkorea, Tyskland, Finland och USA kraftfulla satsningar, inte minst inom forskning och utbildning, för att digitalisera industrin.

–  Den förra regeringen tog ett första viktigt steg genom att inrätta forskning- och innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering. Ericsson står tillsammans med andra svenska industriföretag redo att satsa en miljard kronor om året under minst tio år på programmet. Men den nya regeringen måste säkra den utstående statliga finansieringen. Sedan måste Sverige göra rejäla satsningar på ett naturvetenskapligt kompetenslyft, ett livslångt lärande, hela vägen från grundskolan upp till avancerad nivå, säger Ericssons forskningschef i Magnus Frodigh.

Läs mer

 

  • Nettoomsättning 2021: 232,3 miljarder kronor
  • Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York.
  • Antal anställda: 105 000 globalt, varav 14500 i Sverige
  • FoU anställda 27 739, varav ca 10 500 i Sverige
  • Antal beviljade patent: 60 000+ och 100+ undertecknade licensavtal

Läs mer