Digitaliseringen gör byggbranschen säkrare och grönare

Digitaliseringen av svensk industri är redan i gång och förändrar just nu många branscher i grunden. Det gäller även för byggbranschen där en digital transformation innebär ett paradigmskifte både för hur man bygger och bor.   

Industrins digitalisering, eller den fjärde industriella revolutionen som det också brukar beskrivas som, handlar om att skapa smarta industrier där allt från verktyg, maskiner och fordon är uppkopplade. På så sätt kan man skapa ett näringsliv som är säkrare, mer hållbart och dessutom mer konkurrenskraftigt.

Digitaliseringen av byggplatser har möjlighet att leda till vinster i många olika delar av verksamheten, men arbetsmiljö är ett område där nyttorna är tydliga. Byggbranschen är en av de allra mest olycksdrabbade branscherna i Sverige under de senaste åren – siffror från Byggföretagen visar att under 2020 inträffade 2168 olyckor i byggbranschen med frånvaro som följd

– Genom digitalisera byggplatserna kan fordon, maskiner, utrustning och människor kommunicera med varandra i realtid, på så sätt kan ett fordon veta om en människa står bakom ett hörn och en maskin kan veta om en människa står i ett farligt utrymme och därför undvika att sätta i gång en viss process. Det ger helt nya förutsättningar för att skapa säkra arbetsplatser, säger Markku Moilanen, chef för IoT Marketing, Ericsson

Det finns också många fördelar med digitaliseringen när bygget är klart och en byggnad står på plats. Byggnader står för 40 procent av EU:s elförbrukning samtidigt som omkring 75 procent av byggnaderna i EU inte är energieffektiva i dag. Något som får väldigt tydliga konsekvenser i och med den pågående energikrisen. Men genom att koppla upp byggnader för att övervaka, kontrollera och optimera energianvändningen är det möjligt för fastighetsägare att minska energianvändningen och i och med det även koldioxidutsläppen.

I ett samarbete mellan Ericsson och proptech-företaget Kiona använder just nu fastighetsägare till 5500 byggnader digitala hjälpmedel för att effektivisera energianvändningen och öka deras fastighetsvärde.

  Dagens läge med brist på el och skenande energipriser gör att det här är en viktig utveckling ur ett ekonomiskt perspektiv. Behovet av att få ner energikostnaderna är stort både bland privatpersoner, företag och fastighetsägare. Sedan är såklart hållbarhetsaspekten av detta också stor, om vi ska lyckas med elektrifieringen av samhället måste vi även se till att effektivisera, där spelar digitaliseringen en stor roll, säger Markku Moilanen på Ericsson.

  • Nettoomsättning 2021: 232,3 miljarder kronor
  • Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York.
  • Antal anställda: 105 000 globalt, varav 14 500 i Sverige
  • FoU anställda 27 739, varav ca 10 500 i Sverige
  • Antal beviljade patent: 60 000+ och 100+ licensavtal

Läs mer på www.ericsson.com