Smartare hygien ger bättre äldreomsorg

Pandemin visade vägen till bättre hälsa genom handhygien. Men vi behöver bli ännu bättre enligt en undersökning från hygien- och hälsoföretaget Essity och varumärket Tork där två av tre vårdanställda önskar bättre hygienutbildning.

”En god handhygien är den enskilt viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning inom vård och omsorg”, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Något som pandemin påminde oss om i allra högsta grad. Vi glömmer inte i första taget statsepidemiolog Anders Tegnells mantra om att tvätta händerna och att en grundlig handtvätt tar minst 15 sekunder. Instruktioner och rutiner för hygien är viktigt och kan i förlängningen skydda mot sjukdom. 

Två av tre vårdanställda önskar bättre utbildning i handhygien
En ny undersökning som hygien- och hälsoföretaget Essity genomfört för Tork visar att två av tre anställda (68 %) inom långtidssjukvård efterfrågar bättre, mer intressant och interaktiv utbildning om handhygien och städrutiner. 

– Vi har därför skapat gratis digitala utbildningslösningar med hjälp av ledande experter. På så sätt gör vi det möjligt för personal att skapa bättre rutiner inom handhygien och städning, säger Helena Taghizadeh, regional marketing manager på Tork Professional Hygiene. 

De två kostnadsfria digitala utbildningarna för vårdpersonal heter: Tork Cleaning Training och Tork Clean Hands. Målet är att skapa en tydlig inlärningsupplevelse för förbättrade resultat och beteendeförändringar. 

– På så sätt kan hygien- och hälsostandarden höjas inom långtidssjukvård vilket på sikt kommer bidra till bättre hälsa, speciellt för våra äldre som utgör största andelen av långtidsvårdade i Sverige, säger Helena Taghizadeh.  

Smartare dispenserkontroller ger mer tid till omsorg
Smidiga hygienlösningar kan också frigöra tid för viktiga vårduppgifter. Undersökningen från Tork visade att kontroll och påfyllning av hygiendispensrar tar upp en stor del av den tid som personalen skulle kunna ägna åt omsorg istället.  

– Här har vi utvecklat en digital lösning, Tork Vision Städning, som genom realtidsdata identifierar när och var det finns servicebehov. Personalen informeras då exakt om när dispensrarna behöver fyllas på, vilket gör att onödiga kontroller kan undvikas. Då frigörs mer tid till omsorg för de boende, säger Helena Taghizadeh.  

Förbättra upplevelsen för varje människa
Bra hygienlösningar är en viktig del av den dagliga vården och bidrar till en ökad självständighet. I undersökningen från Tork ansåg 81% av de anhöriga till boende inom långtidsvården att självständiga toalettbesök bevarar de boendes värdighet.  

– Eftersom vi vet att självständigheten är av stor betydelse för de boende, är det viktigt att vi säkerställer deras behov och anpassar oss därefter. Tork hygiendispensrar är ”Easy to Use” certifierade av Svenska Reumatism Organisationen, vilket är en stor hjälp för den som har begränsad styrka. Ett enkelt sätt att öka frihet och bevara integritet, säger Helena Taghizadeh. 

Fakta om Tork

Varumärket Tork är en del av det globala hygien- och hälsobolaget Essity som startades 1968 och är verksamt på 110 marknader. Tork är det globalt ledande varumärket inom professionell hygien som hjälper omsorgsverksamheter att bli ännu bättre. Detta är drivkraften bakom varumärkets innovationer inom cirkularitet, välmående och hälsa.