Ohälsa – påtaglig risk för företag

En sjukförsäkring ska skydda privatekonomin om man skulle bli sjuk en längre tid. Men minst lika viktigt är skyddet i försäkringen som kan bidra till att minska risken för en långtidssjukskrivning. Därför erbjuder Euro Accident ett skydd som hjälper åtta av tio försäkrade att kunna fortsätta arbeta – en stor vinst för både individen, företaget och samhället.

Om man skulle skada sig eller bli sjuk är det bra att ha en sjukförsäkring. Då behöver man inte oroa sig för att privatekonomin ska drabbas så hårt om man skulle bli sjukskriven under en längre tid. Men, även om en sjukförsäkring skyddar rent ekonomiskt, kan en längre tids sjukskrivning få oönskade konsekvenser för hälsa, livsstil, sociala kontakter, karriärmöjligheter och inkomstutveckling.

En modern sjukförsäkring
I dag finns det mycket kunskap som visar att det går att förhindra eller förkorta en sjukskrivning genom att agera tidigt och snabbt vid tecken på ohälsa. Några som har lång erfarenhet av det är försäkringsbolaget Euro Accident Livförsäkring. De har skapat en sjukförsäkring för företag, PlanSjuk, som laddats med förebyggande delar som bidrar till att minska risken för att företagens medarbetare ska bli långtidssjukskrivna.

Filmlänk: Det här är skillnaden mellan en sjukförsäkring och en sjukvårdsförsäkring

Vid risk för sjukskrivning
Förutom ekonomisk ersättning ingår ett rehabiliteringsstöd i Euro Accidents försäkring. Rehabiliteringsstödet kan sättas in redan när det finns tecken på att en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller för att hjälpa en medarbetare som varit sjukskriven att komma tillbaka i arbete igen.

– Allt som behövs är en anmälan från närmaste chef och sedan samordnar en av Euro Accidents rehabkoordinatorer hela ärendet med olika insatser och kontakter, säger Jörgen Örnebrand, produktchef Tjänstepension på Euro Accident Livförsäkring.

Filmlänk: Så fungerar Euro Accidents rehabilitering

Goda chanser att hjälpa
I dag blir åtta av tio försäkrade som kommer in i Euro Accidents rehabiliteringsprocess genom sin sjukförsäkring inte långtidsfrånvarande.

– Vi kan göra skillnad om vi bara får möjlighet att starta processen tidigt. Då har vi en bra chans att komma in med rätt åtgärder innan det går för långt, säger Jörgen.

Samtalsstöd kan räcka långt
Ibland kan det räcka långt med att medarbetaren själv tar ett eller flera telefon- eller videosamtal med psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach. Denna typ av samtalsstöd är också en del av försäkringen och behöver ingen inblandning av varken chef eller Euro Accident.

– Samtalsstödet kan ge rådgivning och hjälp att komma vidare oavsett om det gäller privata eller arbetsrelaterade frågor. Det viktiga är att ta hjälp innan små problem växer sig stora, säger Jörgen Örnebrand.

Fakta om Sjukförsäkring PlanSjuk
Det här ingår i Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk, en helhetsförsäkring som företag tecknar för sina medarbetare:

• Samtalsstöd av psykolog, ekonom, jurist, ergonom och hälsocoach

• Chefs- och HR-stöd

• Rehabiliteringsstöd

• Ekonomisk ersättning för inkomstbortfall

Läs mer om Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk