Hälsofrågan viktigare än någonsin

När vi fått komma tillbaka till kontoret under hösten är det till ett förändrat arbetsliv som vi ska lära oss att förhålla oss till. I en föränderlig tid som kan få många att känna stor oro och stress är det extra viktigt för företag att ha fokus på medarbetarnas hälsa för att förebygga många och långa sjukskrivningar.

De arbetsplatsrelaterade frågorna är många i efterdyningen av pandemin. En som är extra viktig att ha fokus på är att det finns kunskap och stöd för att upptäcka om det är något som påverkar medarbetarnas hälsa.

– Vi har haft olika upplevelser under pandemin och har olika sätt att hantera återgången på. Som chef är det viktigt att vara uppmärksam och agera på signaler på att en medarbetare inte mår bra. Ju tidigare de går att upptäcka, desto bättre är möjligheterna att göra något för att förebygga en sjukskrivning eller att förkorta en eventuell sjukskrivning, säger Marie Swelén, chefspsykolog på försäkringsbolaget Euro Accident Livförsäkring AB.

Det är arbetsgivarens ansvar att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och att erbjuda den hjälp som kan behövas för att en medarbetare ska kunna fortsätta arbeta. Men för många företag, framförallt de som inte har det stora företagets resurser, kan det vara en utmaning att ha både tid och kunskap.

Euro Accident erbjuder en försäkring, Sjukförsäkring PlanSjuk, som bland annat innehåller hälso- och rehabiliteringsstöd som kan bidra till att arbetsgivare och chefer kan uppfylla sitt ansvar för rehabilitering på arbetsplatsen enligt de lagar och föreskrifter som finns.

Euro Accident kan också visa goda resultat: åtta av tio försäkrade som får hjälp kan helt och hållet undvika en lång sjukskrivning.

– Våra hälso- och rehabprocessledare är med under hela processen. De chefer och medarbetare vi möter dagligen uppskattar att det finns en försäkring som kan erbjuda den expertkompetens och de individuellt anpassade åtgärderna som kan behövas för att en medarbetare ska kunna arbeta och må bra, säger Marie Swelén.

 

 

Fem enkla råd till chefen

  • Stäm av läget regelbundet med dina medarbetare
  • Var uppmärksam på beteendeförändringar
  • Våga fråga hur medarbetaren mår
  • Agera vid tidiga signaler på att en medarbetare inte mår bra
  • Ta hjälp av hälso- och rehabiliteringsstöd i försäkring

 

Läs mer om Euro Accident

Se filmen om hur det funkar

Få mer fakta om försäkringen

Så här skaffar du försäkringen