En stark vaccinutveckling gynnar både individer och samhälle

Vaccinutveckling är en viktig del i ett modernt samhälle, något vi har blivit varse under pandemin. Samtidigt som covidvaccinet utvecklas vidare pågår det idag vaccinstudier för många andra infektioner, som exempelvis Klamydia och könsherpes HSV-2. Infektioner som drabbar miljontals individer årligen och där vaccinering skulle göra stor nytta för både den enskilda individen och samhället i stort.

Enligt WHO är cirka en halv miljard människor globalt infekterade av könsherpes HSV-2, Herpes simplexvirus typ 2. Samtidigt drabbas cirka 130 miljoner människor runt om i världen av klamydiainfektioner varje år.

– Pandemin har visat att vi inte längre har råd med den långa väg vaccinutveckling traditionellt har tagit, och att vi genom samarbete kan lyckas få fram nya vacciner betydligt snabbare än tidigare. Här vill vi, med vår långa erfarenhet av vaccinutveckling och vårt väletablerade nätverk av vaccinutvecklare bli en accelerator för att driva på vaccinutvecklingen, säger Hans Arwidsson, vd och styrelseledamot i Eurocine Vaccines.

Eurocine Vaccines utvecklar idag både en profylaktisk, förbyggande, vaccinkandidat mot klamydia och en terapeutisk vaccinkandidat mot HSV-2. Vaccinutvecklingen för att ta fram ett profylaktiskt vaccin kräver mycket större studier eftersom du inte vet om målgruppen kommer att utsättas för smitta under studierna eller inte, förklarar Hans Arwidsson.

– Att satsa på utveckling av både profylaktiska och terapeutiska vacciner är ett sätt för oss att sprida riskerna inom företaget.

Vacciner minskar infektionsspridning
Klamydia, som är en av de vanligaste sexuellt överförda infektionerna i Sverige och globalt, har sedan 1997 ökat kraftigt. WHO rekommenderar att förebyggande vaccin utvecklas mot klamydia, för att kunna införa immuniseringsprogram riktat mot ungdomar i linje med det man idag har för humant papillomvirus, HPV.

– Klamydia ger ofta inga symptom, men den smittade kan ändå sprida infektionen vidare. Det är särskilt allvarligt för unga tjejer och kvinnor då en långvarig klamydiainfektion kan leda till infertilitet. Det finns även en klamydiainfektion, framför allt vanlig i utvecklingsländer, som kan leda till blindhet. Så vaccinutvecklingen mot klamydia är otroligt viktig, både för den enskilda individen men även för samhället i stort, menar Hans Arwidsson.

Under de senaste 100 åren har vaccinationsprogram haft avgörande betydelse för att kontrollera spridningen av infektionssjukdomar över hela världen och WHO stöder vaccinutveckling även för HSV-2, både av terapeutiska och profylaktiska kandidater. Även EU har skapat ett omfattande bidragssystem för vaccinutveckling.

– Vi vill med vår långa erfarenhet överbrygga klyftan mellan innovation och marknad så att vi snabbare kan få tillgång till nya vacciner. Vi gör det genom att identifiera vaccininnovationer på ett tidigt stadium. Vaccinkandidater som vi sedan kan lotsa fram tills att det går att licensiera produkterna till de stora vaccinbolagen, avslutar Hans Arwidsson.

Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag, som överbryggar klyftan mellan innovation och marknad i det högaktiva vaccinområdet. Genom bolagets portföljstrategi får innovativa vaccinkandidater möjligheten att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång. Företaget är listat på Spotlight Stock Market, XSAT.

Läs mer om Eurocine Vaccines