Så enkelt kan solpaneler kombineras med jordbruk och ge markägare ökad intäkt

Med solpaneler kan markägare kombinera jordbruk med energiproduktion.
– Det finns en enorm potential för solkraft i Sverige, både för markägare som kan öka intäkterna och för beslutsfattare som snabbare kan förverkliga omställningen till ett mer hållbart samhälle, säger Peter Braun på energibolaget European Energy Sverige, som nu söker mark att arrendera.

Elektrifieringen av samhället går fort. Det beräknas att elbehovet fram till 2045 kommer att fördubblas.

– Här kan solenergi spela en avgörande roll. Solcellsparker är det snabbaste och ett av de billigaste sätten att bygga ut elproduktion, säger Peter Braun.

European Energy Sverige planerar just nu en handfull stora solcellsparker i södra delarna av Sverige, däribland landets största solcellspark i Svedberga norr om Helsingborg. På en yta motsvarande 232 hektar ska 76 hektar täckas av solceller. Arbetet med att bygga parken kommer att ta 12-16 månader.

Marken runt och mellan panelerna kommer att utnyttjas till odling av vall. Genom att panelerna är vridbara kan de vinklas undan när jordbruksmaskiner tar sig fram mellan panelraderna.

– Därmed kan jordbruksverksamheten fortsätta samtidigt som vi förser tiotusentals hushåll med grön el, säger Peter Braun.

Solel bra komplement till vindkraft
Lösningen har flera fördelar. Marken som skuggas av panelerna binder fukt bättre, vilket ökar skörden under torrare perioder. Mindre mängd gödsel och bekämpningsmedel behöver användas samtidigt som biodiversiteten ökar. Bara i Svedberga kommer dessutom 100 000 träd att planteras för att minska insynen och förbättra livsmiljön för exempelvis bin och fjärilar.

Solel har ytterligare en viktig funktion: Den balanserar vindkraften då det blåser mindre när solen skiner mer.

– Beslutsfattare måste börja se solen som en betydande energikälla, på samma sätt som man gjort i grannländer som Danmark och Tyskland där solkraften är mer utbyggd. Det finns ett behov av en nationell strategi och ett nationellt mål för solkraften, säger Peter Braun och avslutar:

– Är man markägare med minst 50 hektar jordbruksmark i närheten av en 130 kV-ledning, så kan vi vara intresserade av att arrendera den marken runt 30 år för att producera solel.

Om European Energy
European Energy utvecklar, bygger och driver vind- och solkraftparker samt Power-to-X-anläggningar i ett stort antal länder, både i Europa och globalt. European Energy har funnits i Sverige sedan 2008 och har ett tiotal pågående projekt runt om i hela landet, med både sol- och vindkraft.

Läs mer på: https://se.europeanenergy.com/