Daniel Asvelius, Chief Digital Officer på Ework Group.

Verama – den självklara mötesplatsen för konsulter och uppdragsgivare

Den börsnoterade konsultförmedlaren Ework Group står bakom Verama, en teknisk plattform som ska bli den självklara konsultmarknadsplatsen i norra Europa.
– Vi har redan 35 000 användare och 50 000 konsulter på plattformen, säger Daniel Asvelius, Chief Digital Officer på Ework Group.

På dagens arbetsmarknad är det hård konkurrens om talangerna varför allt fler organisationer använder sig av konsulter för att täcka sina kompetensbehov. Med fler konsulter i organisationen ökar behoven av systemstöd för att hantera konsulterna så väl som effektiva kanaler för att attrahera dem.

Den börsnoterade konsultförmedlaren Ework Group, som är mest känd för sin konsultförmedlingsverksamhet, tillhandahåller idag även outsourcinglösningar, rådgivning och den tekniska plattformen Verama. Den sistnämnda kan liknas vid ett kombinerat HR-system, rekryteringssystem och jobbplattform men med fokus på just konsulter.

– Verama är ett digitaliseringsinitiativ med flera målgrupper. Vi behövde ett bättre systemstöd internt på Ework men vi visste också att många konsultköpare hade samma utmaningar som vi när det gäller att hantera stora mängder konsulter. Med Verama har vi en möjlighet att stödja båda målgrupperna med samma plattform, säger Daniel Asvelius, Eworks Chief Digital Officer.

Satsningen på Verama gör att man kunnat effektivisera den traditionella verksamheten genom bättre IT-stöd. 

– Vi har fått möjlighet att ta oss upp i värdekedjan hos våra kunder samtidigt som vi effektiviserar vår traditionella affär och skapar förutsättningar för exponentiell tillväxt.

Daniel beskriver att utvecklingen inom konsultsektorn på många sätt liknar den som skett inom rekryteringssektorn, men att konsultsektorn ligger 20 år efter. Det finns en möjlighet att driva samma transformation inom konsultbranschen som LinkedIn och andra rekryteringsplattformar gjort inom rekryteringsbranschen. 

– Många konsultförmedlare lever fortfarande på att ha en stor CV-databas och många kunder sköter fortfarande sin inhyrningsprocess med Excel och Outlook. Det finns verkligen behov av en heltäckande marknadsplats där samtliga aktörer på konsultmarknaden kan mötas och göra affärer med varandra. 

Konsultsektorn skiljer sig från den traditionella rekryteringssektorn på så sätt att det alltid finns ett konsultbolag mellan uppdragsgivaren och konsulten, något som gör att många rekryteringssystem inte räcker till. 

– De annorlunda förutsättningarna i konsultsektorn har skapat ett gap i marknaden och med Verama fyller vi det gapet. Varje vecka ansluter ett hundratal nya konsultbolag samtidigt som både myndigheter och börsbolag finns på köparsidan av Verama-plattformen. 

Ework Group står bakom Verama-plattformen, en internetbaserad marknadsplats för konsulttjänster. Verama erbjuder konsultbolag uppdrag från flera köpare på samma ställe samtidigt som konsultköparna erbjuds verktyg för att effektivisera och organisera sin inköpsprocess. Med 35 000 användare och 50 000 konsulter på plattformen är Verama på god väg att bli den självklara konsultmarknadsplatsen i norra Europa.

Läs mer här