Mer hållbar kakao med Fairtrade  

Ohållbart låga inkomster, utbrett barnarbete och regnskogsskövling i snabb takt. Så ser kakaobranschens baksida ut. Men genom Fairtrade kan konsumenter och företag bidra till att handeln med kakao blir mer hållbar för både människa och miljö. 

Bakom den choklad vi njuter av i Sverige finns en risk att ett barn har behövt arbeta, i stället för att gå i skolan. Den största delen av den kakao vi konsumerar kommer från Elfenbenskusten och Ghana. Där arbetar närmare 1,6 miljoner barn i åldern 5–17 år med kakao, enligt en rapport från NORC vid universitet i Chicago. Det är ungefär lika många barn som det finns i Sverige i samma åldersgrupp. 

Det utbredda barnarbetet beror främst på föräldrarnas låga inkomster. En genomsnittlig kakaoodlare i Elfenbenskusten tjänar bara drygt en tredjedel av den inkomst som behövs för att ha råd med näringsrik mat, sjukvård och en skolgång till barnenFör att familjen ska klara sig måste även barnen jobba.   

Fairtrade arbetar för att den internationella handeln med kakao ska bli ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Fairtrades minimipris för kakao ger odlarna en tryggare försörjning när världsmarknadspriset är lågt. Försäljningen genererar också en premie som odlarna bland annat använder till att öka produktiviteten och för att bekosta barnens skolgång.  

– Tidigare kunde jag varken spara pengar eller låta mina barn gå i skolan. Men nu fortsätter de sina studier, en på gymnasiet och den andra på yrkesskola, säger kakaoodlaren Yaa Asantewaa i Ghana.   

Kakaoodlingar ligger bakom en stor del av regnskogsskövlingen i både Elfenbenskusten och Ghana. Skövlingen är en konsekvens av den utbredda fattigdomen och utgör ett stort klimathot. Sedan 1960 har Elfenbenskusten förlorat 85 procent av sina skogar.  

Genom att inte tillåta odlingar på skövlad mark och främja en tryggare familjeekonomi bidrar Fairtrade till en kakaoproduktion som värnar både människa och miljö. 

Vill du också bidra till en mer hållbar handel med kakao? Delta i chokladbollsutmaningen under Fairtrade Challenge den 6–9 maj. Tillsammans bakar vi 100 000 chokladbollar med Fairtrade-märkt kakao för alla barns rätt att gå i skolan.

Anmäl dig på https://fairtradechallenge.se/