Uno Lundberg, VD på Falck Emergency.

Falck Emergency: Så kan den mobila vården skapa större nytta för patienter, vårdgivare och samhälle

Den mobila vården håller på att utvecklas i Sverige – där tanken är att patienter ska få besök av vårdpersonal i hemmet snarare än att själva tvingas besöka en sjukvårdsinrättning. Falck Emergency driver genom Falck Läkarbilar sedan 2012 hembesök av läkare i hela Skåne.
– Vi ser att detta område har en enorm utvecklingspotential. Jag är helt övertygad om att vi inom några år kommer att åka hem och operera patienter i hemmet, säger Uno Lundberg, VD på Falck Emergency.

I Sverige pågår en stor omvandling av hur vi ser på vård. Det drivs på av en statlig utredning, ”God och Nära Vård”, där flera delbetänkanden redan har överlämnats till regeringen. Ett huvuddrag i utredningen är att riva murarna mellan primärvården och slutenvården och att flytta vården närmare patienterna. Här kommer begreppet ”Den mobila vården” in.

Även om det saknas en egentlig definition är tanken att team bestående av olika specialister ska förflytta vården till patienter genom hembesök. Här kan finnas hjärt-team, geriatrik-team och kol-team, som utför behandling i hemmet.

– Arbetsuppgifterna är många. I vissa fall har vi med oss utrustning för att ta blodprov och med olika typer av snabbtester, som PNA, få omedelbara svar. I andra fall är det medicinering på plats som utförs, säger Uno Lundberg.

Hemvård under pandemin
Under den pågående Corona-pandemin har Falcks läkarbilar i Skåne varit under hård belastning och fördubblat antalet vårdinsatser. Bland annat har man utfört så kallade PCR-tester för att kontrollera förekomsten av en pågående Covid-19-infektion hos patienten. Med utveckling av tekniken kommer möjligheterna att bli fler. Uno Lundberg ser mobil röntgen som en snar möjlighet.

– Fallskador i hemmet är vanliga bland äldre. Här finns en väldigt stor vinst för både samhället och individen om vi kan röntga på plats för att se vad som ska göras. Ska det inte gipsas kan det räcka med smärtlindring. Rent generellt är det en dålig idé att ta en äldre person till en akutmottagning där de får vänta i många timmar efter en fallskada, som kan vara är lågprioriterad, bara för att sedan konstatera att det inte är brutet, säger han.

Men det finns fler möjligheter. Uno Lundberg tror att patienter snart kommer att opereras i sina hem.

– För 20 år sedan var ambulansens roll att transportera patienten till akuten. I dag påbörjas analys, medicinering och vård direkt i ambulansen som är mer som en ”rullande akutmottagning”. Vi sänder EKG till läkare, som gör bedömning och skickar svar vad som ska göras redan innan patienten kommit fram till akuten. Drar man denna trendlinje framåt är jag helt övertygad om att vi inom kort kommer att åka hem och operera patienter i hemmet, säger han.

Stora vinster för alla inblandade
Mobila team kan spara stora resurser åt samhället vid kända diagnoser, som kol och diabetes och vid strokerehabilitering.

– En ambulans är en väldigt dyr samhällsresurs. Jag tror att det vore bättre för alla samhällsmedborgare om vi istället hade mobila vårdteam som man kunde ringa om man har behov av en speciell aktivitet i ett relativt känt vårdförlopp, avslutar han.

Falck grundades i Danmark 1906 och har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950. Majoritetsägare är stiftelsen Lundbeck Foundation. Varje år delar Lundbeck Foundation ut över 500 miljoner DKK i forskningsbidrag, främst till forskning om hjärnans sjukdomar. I Falckkoncernen ingår AB Previa som är en ledande aktör inom företagshälsa.

Läs mer på: falck.com