”Vi vill driva utvecklingen inom samhällsnära tjänster framåt”

Att hantera kriser är något som blir allt viktigare för företag, något som det senaste året tydligt lärt oss. När det omöjliga inträffar hänger företags stabilitet på hur väl förberedda de är på att hantera en kris. Det är kunskap som Falck har byggt upp under många år och som företaget vill sprida till andra aktörer.

– Vi har som målsättning att leda utvecklingen inom samhällsnära tjänster idag och framöver, tillsammans med uppdragsgivare och andra intressenter. Det är vår vardag att arbeta i krissituationer, och vi har byggt upp en god kompetens om att arbeta förebyggande. Vi är väl medvetna vikten av att ha en plan och träna på den kontinuerligt, då kan man göra om sin plan efter de nya förutsättningar som inträffar. Har man ingen plan är det lätt att gripas av panik och fatta kostsamma felaktiga beslut, säger Uno Lundberg.

Även om förstås Falck inte hade varit med om något som coronapandemin tidigare hade företaget stor nytta av det förberedande krisarbete man arbetat med kontinuerligt.

– För vår del var vi väldigt tidigt, redan i februari, inne på att vi behövde gå upp i stabsläge, vi behövde hantera det här som är en kris. Jag tycker att vi med fog kan vara stolta över hur vi och våra medarbetare har hanterat pandemin så här långt. Sen har det förstås varit jobbigt, det ska man inte sticka under stol med, men vi har fått vår verksamhet att fungera som vi ville att den skulle fungera, säger Uno Lundberg.

Genom att utmana invanda mönster, ha en genuin känsla för sitt uppdrag och samtidigt höja kvalitén inom vård och hälsa, rehabilitering, beredskap, vägassistans och räddningstjänst satsar Falck framåt. Bolaget gör det bland annat genom att utveckla områdena utbildning och forskning.

– Vi har i flera år utbildat organisationer kring hur man ska agera förberedande i kriser, i ämnen som hot och våld, HLR, kamratstödshjälp och krisstöd. Under året har vi bland annat utbildat företag med samhällskritiska uppdrag. Vi har också erbjudit krisstöd till organisationer i samband med Corona. Att utveckla en ny utbildning om högrisksmittor låg också naturligt för oss när vi fick förfrågningar om det. Vi har under året också arbetat tätare med flera regioner kring pandemin, som Stockholm, Gotland, Östergötland och Skåne.

Ett forskningsprojekt som Falck håller på med just nu är ett projekt där cirka 1 000 medarbetare i Sverige och 3 000 medarbetare i Danmark tar prover på sig själva var fjortonde dag. Projektet ska kartlägga hur spridningen av antikroppar går till, om det är mellan olika typer av yrkesgrupper eller antalet kontakter som ligger till grund för spridningen.

– Det är ett forskningsprojekt som drivs i samarbete med vårt moderbolag Lundbeckfonden, en stor kommersiell stiftelse i Danmark som delar ut allt överskott till forskning. Det ligger i vårt DNA, redan från början, att vi ska vara med och göra samhället bättre och då måste vi hela tiden tänka nytt. Vi jobbar ständigt mot löftet att vi kommer att vara där när du behöver oss, berättar Uno Lundberg.

Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950 (i Danmark sedan 1906), och är majoritetsägt av stiftelsen Lundbeck Foundation. Varje år delar Lundbeck Foundation ut över 500 miljoner DKK i forskningsbidrag. I Falckkoncernen ingår AB Previa som är ledande en aktör inom företagshälsa.

Läs mer om Falck