Familjebostäder bygger fler hyresrätter än på 40 år

I en tid där många flyttar till ett snabbt växande Stockholm har Familjebostäder ett tydligt uppdrag att bygga fler bostäder. Kommande år bygger de rekordmånga hyresrätter.

Bostadsbrist är ett faktum på Stockholmsmarknaden sedan länge. Att köpa en bostadsrätt är dyrt och kräver en hög kontantinsats. Det gör att efterfrågan på hyresrätter ökar och att kötiden hos Stockholms bostadsförmedling är fortsatt över tio år.

– Vi vill givetvis vara en bidragande faktor för att lösa dagens bostadsbrist. I höst pågår bygget av nästan 1500 hyresrätter, räknat från spadtag till godkänt slutbevis. Det är det högsta sedan miljonprogrammets dagar, berättar Håkan Siggelin, chef för projektutvecklingsavdelningen på Familjebostäder.

Sju-åtta år
Men det tar fortfarande väldigt lång tid att bygga. I genomsnitt tar det sju-åtta år från projektidé till inflyttning i Stockholm. Under 2014 startade Familjebostäder därför projektet Stockholmshusen tillsammans med övriga kommunala bostadsbolag, exploaterings- och stadsbyggnadskontoret. Syftet är att öka byggtakten, korta produktionstiden för nya bostäder, och att göra det med god kvalitet.

Kortare tid
För att åstadkomma detta har en ny modell tagits fram som effektiviserar arbetsprocesserna. Husen har en bestämd utformning som kan repeteras. Det bidrar till att vinster kan göras både i planeringen och själva bygget. I de första Stockholmshusen har tiden kunnat pressas till mellan tre-fem år. – Förutom en förkortad tidsperiod hoppas vi även kunna minska och stabilisera byggkostnaderna, säger Håkan Siggelin och förklarar att det alltid kommer att vara en utmaning att sänka kostnader, men att det är enklare att stabilisera dem.

Snabbt och snyggt
De första husen i projektet blev klara tidigare under året. I höst påbörjades det andra Stockholmshusprojektet i Farsta strand och kommande tre år planerar Familjebostäder för ytterligare sju projekt med totalt 750 hyresrätter. – Det finns bara ett sätt att komma åt bostadsbristen och det är att bygga mer. Stockholmshusen är ett sätt att göra det snabbt och snyggt, säger Håkan Siggelin.

Presenteras av: 

Familjebostäder är en del av Stockholms stad och har jobbat för allas rätt till ett tryggt och stabilt hem i 80 år och idag bor över 42 000 stockholmare hos oss. De kommande åren bygger vi flera tusen nya hyresrätter. Så bidrar vi till Stockholms utveckling.

Läs mer här