Äldreboenden och trygghetsboenden för framtiden

Fastighets AB Stenvalvet vågar tänka nytt kring planeringen av samhällsfastigheter. Bolaget bygger innovativt med god arbetsmiljö och sociala och ekonomiska synergier i fokus.

För projektutvecklingschefen Eva Kriegelstein var det möjligheten att få påverka och att göra skillnad för samhället som lockade hos Stenvalvet.
– Stenvalvet vill bidra till samhällsutvecklingen. Vi vill därför gärna komma in tidigt i processen när kommunerna planerar nya områden. På så sätt kan vi vara delaktiga och bidra med hur vi bäst kan skapa bra boenden för äldre, skolor och andra samhällsfunktioner.

Målet är att utforma effektiva äldreboenden och biståndsbedömda trygghetsboenden, där det första är avsett för personer som behöver heldygnsomsorg, medan det senare är för de med ett visst behov av omsorg, men inte dygnet runt.
– Via ett bra biståndsbedömt trygghetsboende kan man skjuta upp eller till och med undvika att flytta till ett äldreboende. Detta skulle sänka de höga kostnader som traditionella äldreboenden innebär och det är en nödvändighet för att klara framtidens äldreomsorg.

Arbetsmiljöfrågor är viktiga
Fokus är att skapa ett boende där trygghet och värdighet prioriteras med en fin hemmiljö. Men det gäller att också prioritera arbetsmiljöfrågorna. Antalet äldre kommer att öka i förhållande till personal, lokalerna behöver vara effektiva och genomtänkta.
– Genom att medvetet utforma boendet med hjälp av färgsättning, materialval och belysning så underlättar det för till exempel människor med demenssjukdom, rörelsehinder och/eller synnedsättning. Det ger bättre förutsättningar till självständighet.

Det finns också stora fördelar med att bygga lokaler som skapar synergier mellan olika grupper. Förlägger man ett äldreboende i anslutning till en förskola kan verksamheterna dela på exempelvis kök och parkering. Det ger också personalen chansen att samarbeta och effektivisera.
– Dessutom skapar vi möjligheter för mötet mellan barn och äldre, vilket är jättehärligt. Här finns mycket att vinna, men vi måste våga tänka steget längre när vi bygger nytt, avslutar Eva.

 

Presenteras av: Fastighets AB Stenvalvet


Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter och som ägs av långsiktiga institutionella investerare. Äger ett hundratal fastigheter i vilka det bedrivs samhällsservice inom vård, skola, omsorg och rättsväsende där främst stat, kommun och region är hyresgäster och utförare.

Läs mer om Stenvalvet här: www.stenvalvet.se