Grön elektrifiering i fastigheten
med prisbelönt svensk produkt

Ett av Sveriges ledande greentech bolag Ferroamp har tagit fram en innovativ lösning för en långsiktigt hållbar styrning av el i fastigheter. Företagets prisbelönta och patenterade lösningar för sammankoppling av solpaneler, batterilager och elbilsladdning möjliggör för fastighetsägare att på ett smart sätt kontrollera fastighetens gröna elektrifiering.

Omställningen till förnybar energi går snabbt, drivet av klimatförändringar och säkerhetspolitisk oro. Samtidigt ökar efterfrågan på el, bland annat för laddning av elbilar. Det ökade elbehovet ska mötas av kraftigt ökad produktion av grön, förnyelsebar energi med vind- och solkraft i spetsen. Allt detta ställer krav på både privata och kommersiella fastighetsägare att framtidssäkra infrastrukturen kring elektrifieringen i fastigheten.

- Det är en elektrisk revolution som pågår, och i den ska vi och våra kunder spela en avgörande roll, säger Ferroamps vd Krister Werner.

Företagets patenterade likspänningsteknik möjliggör smarta sätt att styra elen i fastigheter och mellan fastigheter.

- Vi gör helt enkelt fastigheter med solenergi kostnadseffektivare, bättre och smartare.

Det unika med vår produkt EnergyHub är att fastigheten får automatisk fasbalansering som maximerar effektuttaget, samtidigt som systemet är flexibelt och skalbart i moduler som kan bytas ut oberoende av leverantör och teknik. Med vårt system kan flera fastigheter också kopplas ihop till större enheter för både produktion och delning av grön solenergi, säger Krister Werner.

Smart elbilsladdning
Den kraftiga ökningen av elbilar skapar stor efterfrågan på laddstolpar och laddboxar, något som Krister Werner märker av:
- Vi ser en kraftigt ökad efterfrågan kopplat till laddlösningar. När laddstolpar och laddboxar kombineras med vår EnergyHub kan överbelastning på huvudsäkringen undvikas, eftersom hela fastighetens elförbrukning balanseras mellan faserna.

Lagring av solenergi
Kombinationen solceller och batterilager ger möjlighet att lagra solenergin och använda den när den behövs som mest. Lagringstekniken öppnar även för kommande funktioner som spotprisstyrning och frekvensstödstjänster, vilket bidrar till att Svenska Kraftnät kan balansera elnätet. Det möjliggör också en väsentligt kortare återbetalningstid på batteriinvesteringen.

- Våra lagringslösningar gör att fastighetsägaren undviker effekttoppar och får en bättre överblick och kontroll över kostnaderna. Samtidigt minskas belastningen på nätet, något hela samhället vinner på, avslutar Krister Werner.

Nästa steg för Ferroamp är utveckling av molnbaserade mjukvarutjänster.

- Genom våra molntjänster hjälper vi fastighetsägare att ta ytterligare steg mot en bättre optimering av både elkonsumtion och elproduktion. Om fem år kommer våra tjänster vara en viktig del av vår verksamhet, med EnergyHub som bas, avslutar Krister Werner.

2010: Ferroamp grundas på basen av en patenterad likspänningsteknik

2015 -16: Produkter för fasbalansering och energimätning samt integrering av solenergi och energilager i fastigheter

2019: Börsintroduktion på Nasdaq First North

2021: Ferroamp utses till ett av de snabbast växande företagen i Europa av Financial Times

2022: Utveckling av nya molnbaserade energitjänster för smarta fastigheter

Läs mer på: www.ferroamp.com