Alla har rätt till god och näringsrik mat 

Genom att äta en balanserad och näringsrik kost kan vi förebygga en rad sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, diabetes men också undervikt och näringsbrist.  På Findus Special Foods har man under mer än 50 år jobbat med att ta fram produkter och recept som vänder sig till personer med tugg- och sväljsvårigheter, i syfte att ge dem möjlighet att äta sig mätta på god, näringsrik och varierad kost.
– Det kan innebära ett stort lidande att inte få i sig tillräckligt mycket mat och näring med undernäring som följd, säger Ewa Hansson, dietist och försäljningschef på Findus Special Foods.

Goda matvanor är en viktig del av den generella folkhälsan, men mat skapar också andra värden såsom välbefinnande och är en viktig social aspekt. Allt detta har Findus i åtanke vid utvecklandet av Special Foods produktsegment som vuxit fram sedan 70-talet.  

– Special Foods har ett sortiment av unika produkter för personer med tugg- och sväljsvårigheter, där det finns olika nivåer av konsistenser på maten – allt från flytande till grov patékonsistens – beroende på personens behov. Oavsett grad av tugg och sväljsvårighet ska maten vara näringsrik, varierad och lätt att tugga och svälja, säger Ewa Hansson. 

Utöver produktsortimentet erbjuder Special Foods även utbildning för köks- och vårdpersonal, i syfte att öka kompetensen om tugg- och sväljsvårigheter samt ge inspiration till hur man lagar och presenterar maten på bästa sätt. 

– Det är viktigt att det ser aptitligt ut, man äter ju med ögonen också, säger Ewa. 

Byta ut istället för att välja bort
Tugg- och sväljsvårigheter kan bero på medfödd funktionsnedsättning men det vanligaste är att man får dessa problem senare, på grund av till exempel en stroke, demens eller med stigande ålder. Ibland kan det vara svårt att veta vad man ska äta istället när den vanliga maten inte går att äta längre. Det blir lätt så att man tar bort saker man inte kan äta, utan att ersätta det med något, Maten blir ensidig vilket i värsta fall kan leda till undernäring. Men livskvaliteten påverkas också. 

– Med hjälp av våra produkter kan man äta den där köttbiten ändå. Man behöver inte välja bort – bara byta ut till något som är mer anpassat till ens tugg- och sväljförmåga, avslutar Ewa. 

Vi gör livet bättre med god fryst mat 

Findus Sverige AB är ett av landets ledande livsmedelsföretag. Kvalitet och smak samt hälsa och hållbarhet är sedan starten på 1940-talet nyckelord för verksamheten. Inom ramen för Findus Special Foods har vi i mer än 40 år arbetat med utveckling av konsistensanpassad mat för personer med tugg- och sväljsvårigheter.

Läs mer här