Flasheye gör lidar-övervakning tillgängligt för alla

I takt med ett ökat integritetsskydd för individen blev det allt svårare att övervaka både allmänna platser och ytor där folk är i ständig rörelse. Nu har Flasheye gjort det möjligt att i stället övervaka med lidar-teknologi – och genom det säkerställa både säkerheten och hållbarheten hos svenska företag.

Att använda sig av 3d-lidar-sensorer som en form av övervakning har tidigare varit både tid- och kostnadskrävande, men har nu blivit tillgängligt för fler. Genom överavancerad teknologi som gjorts prisvärd för stora installationer finns nu möjligheten att öka säkerheten både på anläggningar och i samhället i stort. Genom att sända ut ljuspulser kan lidartekniken mäta avståndet till allt den ser inom hundratals meter åt alla håll, vilket resulterar i en mer tillförlitlig övervakning än exempelvis kameror. Efter att ha ställt in vad som bör klassas som normalt kan sensorerna sedan larma om någonting bryter mot hur det bör se ut, exempelvis om någon obehörig rör sig på platsen eller om någon skadat sig.

Träffsäkerheten som kommer med lidar-sensorer ökar både säkerheten och upptäckandeförmågan som krävs för att skydda både människor och samhällsfunktioner. Då samhällsfunktioner fått uppmaningar om att ha bättre koll på att upptäcka sabotage eller intrång är lidartekniken perfekt för detta ändamål. Och med sensorer i stället för videoinspelningar bryter den inte mot de strikta GDPR-riktlinjer.

– Det här är det bästa alternativet för att ha integritetsvänlig övervakning, säger Ida Rehnström, COO på Flasheye och fortsätter:

– I och med att man kan använda denna teknik både på allmänna platser och där människor ofta rör sig ökas säkerheten markant. Inte bara ut ett integritetsperspektiv, utan även ur ett trygghetsperspektiv.

Total kontroll med individanpassade lösningar
Med ökade hot mot både organisationer och samhällsfunktioner är det viktigare än någonsin att ha en gedigen säkerhetsanordning. De konfigureringsmöjligheter som finns med Flasheyes lösningar gör att man kan anpassa tekniken efter de behov som organisationen har. Den säkerhetsaspekt som tillkommer med lidarteknik anser Ida vara en vital aspekt av många arbetsplatser.

– Medan en byggarbetsplats vill undersöka eventuella obehöriga på nätterna, vill ett telekomföretag övervaka området runt en mast som står på en allmän plats – och tekniken kan konfigureras så att den möter dessa individuella behov.

Flasheyes teknik och dess flexibilitet är även utvecklad för att vara användarvänlig, och kunna skicka larm till vilka enheter som helst.

– Lidar kan uppfatta om en människa exempelvis fallit ihop på en arbetsplats och är i behov av hjälp. Om detta skulle uppstå skickar systemet ut ett larm till samtliga inkopplade enheter, säger Ida och avslutar:

– Vi har gjort lidar-sensorer tillgängligt för fler, och säkerställer att fler kan ha en högre säkerhetsnivå på sina organisationer. Det finns ingen prestige att göra någonting så pass viktigt komplicerat och otillgängligt.

Vill du veta mer om Flasheye?

Flasheye was founded by Ulf Lindström in Kiruna, the most north of Sweden close to the mining companies and heavy industry. The climate above the arctic circle is harsh and mining companies have high requirements on all equipment, when it comes to robustness and performance. Every unplanned stop represent a risk for the workers, huge costs caused by lost production time, and damaged equipment.