Flens kommun centrum i mycket expansiv region

Flens kommun har ett mycket attraktivt och strategiskt läge med bra pendlingsavstånd till Stockholm och flera andra städer. Kommunens invånare och företag befinner sig mitt i en av Sveriges och norra Europas mest expansiva kunskapsregioner.

Denna region sträcker sig från Uppsala i norr till Linköping i söder, och från Örebro i väster till Stockholm i öster. Från Flen når man inom en timme 2,5 miljoner invånare och Sveriges största arbetsmarknad. Kommunikationerna är bra och kommer bli ännu bättre.

– I den här regionen finns en tredjedel av Sveriges samlade produktionsvärde och en tredjedel av alla nystartade företag. Det är nära till universitet och högskolor i såväl Stockholm som i Linköping, Eskilstuna och Västerås. Flens kommun är en oas i den här tillväxtregionen, säger Håkan Bergsten, kommunchef, Flens kommun.

– Det är få kommuner i Sverige som kan matcha Flens geografiska läge. Men många är inte medvetna om detta. Därför gör vi en satsning för att tala om var vi finns, säger Mikael Larsson, näringslivschef, Flens kommun.

Till kommunens stora industrier hör GB Glace, som är Sveriges största glassfabrik, och Volvo som båda finns i Flens stad. Många av kommunens övriga företag är verksamma inom byggindustri, jordbruk, skogsbruk och besöksnäringen.

Företagsklimatet i Flens kommun har förbättrats markant under de senaste sex åren. Flen har gått upp 116 platser i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

– Det är vi stolta över. Förbättringen har skett sakta men säkert. Vi har en bit kvar, men trenden pekar åt rätt håll, säger Emma Dahlin, oppositionsråd, Flens kommun.

För något år sedan fattade kommunen beslut om att ta fram en näringspolitisk strategi som man ska gå vidare med.

– Vi har även bildat ett näringslivsråd med företrädare för kommunen och dess företag. Det innebär att vi har fått en betydligt tätare och snabbare dialog med näringslivet, säger Karin Tibbelin, plan- och exploateringschef, Flens kommun.

Kommunen har också inrättat en tjänst som heter En väg in. Den innebär att kommunen kan erbjuda företag en betydligt bättre och snabbare service än tidigare. De får vid samma tillfälle möta samtliga kompetenser som de kan tänkas behöva.

En annan viktig faktor som gör kommunen attraktiv för företagsetableringar är dess bredbandsutbyggnad.

– Vi bygger ut fibernätet i hela landsbygden också, säger Mikael Larsson. Det gör det möjligt för företag att driva sin verksamhet  utan att behöva finnas i en tätort. Vi är i slutfasen av utbyggnaden.

Åtgärderna har gett konkreta resultat. På senare tid finns det en tydlig tillväxt i kommunen när det gäller företagsetableringar. Det sker också en viss inflyttning av nya invånare, och bostadsbyggandet ökar i kommunen.

Det finns även andra faktorer som lockar människor till Flens kommun. Här finns gamla bruksorter, en stor mängd slott och herresäten, en prisbelönad camping och marknadskvällar. I kommunen finns Harpsund. Här finns också Stenhammars slott som är kungaparets semesterboende.

– Vi lyfter även fram sådana argument för att locka hit företag och människor. Och självklart den vackra sörmländska naturen, säger Emma Dahlin.

Presenteras av: