Här är den svenska transportlösningen som ökar produktiviteten i åkerinäringen

En ny typ av järnvägsvagn för snabb på- och avlastning av långtradare kan snart revolutionera den svenska transportnäringen. Genom att låta fordonet ta tåget kan chauffören vila i en sovvagn och därmed uppfylls kraven på chaufförens vilotid samtidigt som godset snabbare når sin slutdestination.

– Det här kommer kraftigt förbättra boksluten för järnvägs-, transport- och logistikföretagen, säger Jan Eriksson, vd på Flexiwaggon.

I dag går de flesta av alla transporter i Europa på lastbil och långtradare. Men branschen är kraftigt reglerad gällande körtid för chaufförerna. Till exempel ska ha en obruten tid för sömn på 11 timmar. Det gör att många lastbilar står parkerade långa stunder under resans gång för att chauffören ska sova – vilket driver upp kostnaderna för speditörerna och i slutändan för kunderna, samtidigt som dyrbar tid går förlorad.

Det svenska företaget Flexiwaggon lanserar under 2021 en lösning som kommer runt detta problem och som kraftigt kan öka produktiviteten i branschen.

Chauffören får sova medan transporten pågår
På en järnvägsvagn vars vagnkorg snabbt och enkelt svänger ut åt sidan och fäller ut en ramp, kan en lastbil eller en långtradare på bara några minuter köra av eller på. Tack vare elanslutning ombord kan lastbilens eventuella kylaggregat drivas utan diesel.

Medan tåget kör de långa sträckorna i Sverige eller ute i exempelvis Europa i närmare 120 kilometer i timmen, kan chauffören få sin dygnsvila i en separat sov- eller vilovagn på tåget. Väl framme tar chauffören sitt fordon och kör snabbt och enkelt av tåget, och fortsätter den kortare resan till slutdestinationen.

Därmed undviker man att fordonen står parkerade för chaufförernas nattvila, och man undviker likaså långsamma, dyra och komplicerade omlastningar av godset eller hela containrar mellan tåg och vägfordon om man skickat endast godset med tåg.

Kraftigt förbättrade kalkyler
Enligt beräkningar från Flexiwaggon kan tiden för en genomsnittlig godstransport kortas med en tredjedel, samtidigt som kostnaden halveras. Dessutom blir transporten mer miljömässigt hållbar, vilket är ett krav från många kunder.

– Vi är övertygande om att fler transportföretag i USA kommer att välja den här lösningen och ge dem en möjlighet att följa Europa, där liknande teknik redan finns. Det här är en dramatisk produktivitetsförbättring som många i branschen kommer att välkomna, säger Jan Eriksson.

Nu genomför Flexiwaggon en nyemission på 10 miljoner kronor som pågår fram till 30 juni. Detta kapital ska bland annat användas till att bygga vagnen, certifiering av vagn och anställning av personal för framtida utveckling av bolaget.

Läs mer