Jessicka Sörmling, utvecklingsledare för gymnasieskolan och samordnare för LETT-dagen.

Fokus på digitalisering i Luleå kommuns förskolor och skolor

Under de senaste åren har barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun arbetat på bred front med att öka digitaliseringen i förskolan och skolan.
– Vi har under året infört en app där vårdnadshavare kan kommunicera med skolan, t.ex. för att få meddelanden och anmäla frånvaro. Vi arbetar också för att införa Skolfederationen som en gemensam skolportal med enkel tillgång till skolans digitala resurser som t.ex. digitala läromedel, säger Britt-Marie Ejnestrand, avdelningschef IT- och administration.

Det pågår också ett intensivt arbete med att införa Office 365 Teams for education i skolan där vi kan skapa samverkande klassrum, ansluta till andra utbildningscommunitys och kommunicera med skolans elever och personal.

Utöver utvecklingen av digitala resurser så finns det i Luleå kommuns skolverksamheter cirka 10 000 datorer och surfplattor. Det gör att pedagogisk personal behöver få kompetensutveckling inom området. 

För tredje året i rad arrangerade barn- och utbildningsförvaltningen, Luleå kommun i januari kompetensutvecklingsdagen LETT, Luleå Educational Technology Transformation. En dag där omkring 900 lärare och pedagoger fick ta del av sina kollegors inspirationsföreläsningar och workshops om alltifrån programvaror till digitala arbetssätt. Ett initiativ som kommit från lärarkåren.
– Jag får gåshud när jag tänker på all kompetens som finns bland vår skolpersonal. Drygt 50 personer berättar om sitt arbete för andra kollegor och det är dessa hjältar som gör dagen, säger Jessicka Sörmling, utvecklingsledare för gymnasieskolan och samordnare för LETT-dagen.

Det är viktigt att inte digitalisera undervisningen bara för sakens skull. Det gäller också att hitta de verktyg som stöder och stärker elevers lärande och underlättar lärarens arbete.
– Inget digitalt verktyg kan ersätta gott lärarskap och god undervisning. Ingen lärare ska heller behöva uppfinna hjulet på nytt. Det är därför vi arrangerar LETT, säger Jessicka Sörmling.

LETT-dagen har sin inspiration från SETT-dagarna i Stockholm och BETT-dagarna i London som arrangeras årligen.

 

• I Luleå kommuns förskola till gymnasieskola finns cirka 14 000 barn och elever.

• Andelen behöriga och legitimerade lärare är hög, drygt 90 procent jämfört med rikets cirka 80 procent, men precis som i övriga landet har kommunen behov av att rekrytera fler lärare.

• Totalt har barn- och utbildningsförvaltningen cirka 3 000 anställda inom för-, grund- och gymnasieskola.

Läs mer på www.lulea.se