Foto: Ulf Palm

Sveriges säkerhet – en fråga för hela svenska folket

I över 80 år har Folk och Försvar strävat efter att bygga en bro mellan samhället och försvaret.  Idag har förbundet över 100 medlemsorganisationer och är en av de främsta folkbildarna som genom sin verksamhet objektivt informerar om den försvars- och säkerhetspolitik Sveriges riksdag och regering beslutar om.

Folk och Försvar grundades 1940 under andra världskriget då det var nödvändigt att nå ut med information till befolkningen om vad var och en kunde göra för att bidra till säkerheten, till exempel via de frivilliga försvarsorganisationerna. Man hade dragit ner på försvaret efter första världskriget och kunskapen hade därmed också minskat hos allmänheten.

– Tanken var att i en och samma organisation samla både de som arbetade med försvaret och de stora folkrörelserna. Därav namnet Folk och Försvar. Syftet var – och är än idag – att skapa en motståndskraft hos folket genom ökad kunskap, säger Maud Holma von Heijne, generalsekreterare för Folk och Försvar.

Maud Holma von Heijne, generalsekreterare för Folk och Försvar. Foto: Ulf Palm

Har växt kraftigt sedan starten

Från början var det 28 medlemsorganisationer, ett antal som idag har växt till 105.

– Det är vår bredd på medlemsorganisationer som gör oss unika. Genom sitt medlemskap visar de att de stöder vår verksamhet och att de anser att frågor som rör Sveriges försvar, säkerhet och krisberedskap är viktiga, säger Maud Holma von Heijne.

Medlemsorganisationerna i sig representerar ett brett urval av svenska samhället; fackliga sammanslutningar, arbetsgivarorganisationer, branschorganisationer, civilsamhällesorganisationer och frivilliga försvarsorganisationer

Lika viktigt i fredstid

Efter kriget konstaterade man att det var minst lika viktigt i tider av fred att informera om Sveriges säkerhet och försvar. Sedan dess har uppgiften varit detsamma. Det är formaten som ändrats. Till exempel gav man ut tidskrifter och böcker tidigare, vilket numer ersatts av bland annat artiklar och podcasts. Man har dock alltid samlat experter och beslutsfattare på hög nivå till seminarier och konferenser. De flesta känner till Folk och Försvars rikskonferens i Sälen, ett stort säkerhetsforum som arrangerats sedan 1946.

– Vad som inte är lika känt är att vi bedriver omfattande verksamhet året om, både i gymnasiet, på högskolor och universitet samt för allmänheten, säger Maud Holma von Heijne.

Göran Arrius, ordförande för Folk och Försvar Foto: Knut Capra Pedersen

För fred, frihet och demokrati

För Göran Arrius, ordförande för Folk och Försvar såväl som för Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, handlar arbetet om att bidra till något som är överordnat allt annat – fred, frihet och demokrati.

Att vara medlem i Folk och Försvar innebär en unik möjlighet att ta del av informationsverksamhet, bland annat genom deltagande vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen.

– Medlemskapet möjliggör att skaffa sig en bredare bild av de övergripande problemen. Utvecklingen i Ukraina och Ryssland har skakat många, som nu vill ha bättre kunskap och förståelse, utifrån alla olika utgångspunkter. Folk och Försvar erbjuder en plattform för att föra sådana diskussioner och bena ut oklarheter kring behov och ansvarsområden i samhället, redan innan vi befinner oss i skarpt läge.

Tillgängligt för alla

Ser man till det faktum att medlemsorganisationerna i Folk och Försvar sammantaget har fler medlemmar än Sveriges befolkning blir det snabbt tydligt vilken enorm bredd och djup som föreningen har i samhället.

Tack vare denna bredd bidrar Folk och Försvar till att bilda en stark folklig förankring kring nationens säkerhetsfrågor, vilket i sin tur leder till ytterligare spridning av information och kunskap.

– Nu blickar vi framåt med spännande, nya projekt, bland annat för att öka kunskapen om mänsklig säkerhet, om globala säkerhetstrender och mycket annat. Våra utbildningsinsatser är dessutom gratis för alla att ta del av – målet är att få så många som möjligt att engagera sig, oavsett vilken åsikt de har. Sveriges säkerhet är inte bara en fråga för regeringen och Försvarsmakten – det är en fråga för hela svenska folket, konstaterar Maud Holma von Heijne som avslutning.

Läs mer på https://folkochforsvar.se/

Över 100 medlemsorganisationer garanterar vårt oberoende. Vi genomför kostnadsfria utbildningar i gymnasiet och på högskola och universitet. Seminarier, podcasts, artiklar o.s.v. vi gör är tillgängliga för alla gratis. Missa inte vår intervjuserie med partiledarna inför valet!

Läs mer på https://folkochforsvar.se

Kontakta Folk och Försvar