Samverkan gör skillnad för familjer

I Sverige finns flera verksamheter som hjälper barn och föräldrar till en fungerande familjesituation. Det kan handla om olika utmaningar i föräldraskapet eller livssituationen. I perioder kan många föräldrar känna sig otillräckliga och behöva vägledning framåt – då kan en familjecentral vara helt rätt.
– Det finns nog ingen förälder som aldrig upplevt svårigheter i sitt föräldraskap. Vi kan ge stöd i krävande situationer, säger Moa Mellbourn, socionom på familjecentralen Söder i Helsingborg och styrelseledamot i Föreningen för familjecentralers främjande (FFFF).

När en familjesituation skaver kan det för många familjer kännas som ett stort steg att kontakta socialtjänsten men det kan däremot vara enklare att söka vägledning hos en familjecentral. Det är en hälsofrämjande verksamhet som arbetar generellt och förebyggande för att stötta föräldrar och barn.

– Vi är anställda av socialtjänsten och samverkar med barnmorskemottagningen, barnavårdscentralen och öppna förskolan för att kunna ge stöd efter varje familjs behov, förklarar förklarar Eva Vilhelmsson, socionom på familjecentralen i Hammarö kommun och styrelseledamot i FFFF.

– Genom öppna förskolan träffar vi många familjer och skapar relationer i en avslappnad miljö. Ofta underlättar det att kontakta en socionom som man redan har en relation med – till exempel från en sångstund på öppna förskolan, säger Moa Mellbourn.

Stort fokus vid relationsbyggande
Verksamheterna sitter vägg i vägg under samma tak vilket enligt Moa och Eva kan innebära en trygghet för familjerna. Det blir lätt att förmedla kontakter och att tillsammans hjälpa och stötta familjer.

– Vi lägger stort fokus vid relationsbyggande vilket gör att föräldrar återvänder till oss när en ny situation uppstår, berättar Eva Vilhelmsson.

– Det kan handla om en separation eller kanske att ett nytt syskon är på väg. Vissa föräldrar har jag haft kontakt med till och från i flera år. När man bygger en god relation blir det lätt att höra av sig igen när det dyker upp ett nytt behov, tillägger Moa Mellbourn och förklarar att alla ibland kan känna sig vilsna i sitt föräldraskap.

– Vi försöker synliggöra föräldrarnas kompetenser och där kan några få samtal göra stor skillnad. Många gånger krävs bara en mindre insats, avslutar Eva Vilhelmsson. 

 

Presenteras av: 

En familjecentral är en verksamhet där barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola och förebyggande socialtjänst samverkar i gemensamma lokaler. Socialtjänstens representant är oftast socionom till yrket, men titeln varierar. Familjecentralens verksamhet är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande och riktas till blivande föräldrar, föräldrar och barn samt andra viktiga vuxna kring barnen. ldag finns drygt 270 familjecentraler eller familjecentralslikande verksamheter i landet. Föreningen för familjecentralers främjande (FFFF) stöder utveckling, forskning och spridning av familjecentraler i landet.

Läs mer här