Monica Persson, riksstyrelsens ordförande och Anna Burston, ordförande region Skåne, Föreningen Sveriges socialchefer.

En tillgänglig socialtjänst förebygger sociala problem

Det pratas om hårdare tag i samhället, men enligt Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) behöver debatten fokusera mer på det förebyggande arbetet för att komma åt de grundläggande problemen. En viktig pusselbit är socialtjänstens tillgänglighet.
– Vi vill införa första och andra linjens socialtjänst för att kunna hjälpa fler i ett tidigt skede, säger Monica Persson, ordförande i FSS och socialdirektör i Karlstad kommun.

En debatt gällande ökad kriminalitet och fler utsatta samhällsgrupper florerar i dag. Socialtjänsten har en viktig funktion i att stötta de som far illa – men Monica Persson, ordförande i Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) och socialdirektör i Karlstad kommun, berättar att en allt för stor del av socialtjänstens tid går åt till utredningar och administrativt arbete.

– För att kunna ge snabb hjälp i ett tidigt skede vill vi att samhället ska kunna erbjuda en första och andra linjens socialtjänst. Genom att sänka tröskeln för en första kontakt med socialtjänsten ser vi att arbetssättet kommer att kunna förebygga en växande, framtida problematik.

Tids- och resurskrävande arbete
Anna Burston är ordförande i FSS region Skåne och verksamhetschef för socialpsykiatri i Lunds kommun. Hon konstaterar att socialtjänsten i dag till största delen tvingas arbeta med den tunga, lagstyrda myndighetsutövningen som är både tids- och resurskrävande.

– Vi vill få till ett paradigmskifte i socialtjänsten där det ska vara lika lätt att komma till oss med sina problem som det är att gå till vårdcentralen. Man ska kunna få snabb hjälp där man befinner sig, utan långa utredningstider. Sedan behöver vi en andra linje, som tar vid när grundlig utredning och samverkan behövs.

Krävs omorganisation och ett utökat lagstöd
För att kunna arbeta på detta sätt krävs en omorganisation av socialtjänsten, och samtidigt ett utökat lagstöd. I utredningen om en ny socialtjänstlag lyfts förebyggande och kunskapsbaserat stöd, som kan ges utan myndighetsbeslut, fram som centrala delar.

– Det är när vi kommer in i tid, innan problem vuxit sig stora, som vi har störst möjlighet att verkligen göra skillnad. Ju fler vi kan ge stöd tidigt i första linjen, desto fler kan vi stödja med de samhällsresurser vi har, menar Monica Persson och fortsätter:

– Det kommer alltid att finnas både barn och vuxna som behöver långvarigt och omfattande stöd. För dem behövs andra linjen med tvärprofessionella team och samverkan med andra. Men låt oss minska den gruppen!

Läs mer här.

Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) är en oberoende socialpolitisk förening som utifrån vår profession och tillgänglig kunskap verkar för utveckling av den svenska välfärden. Första linjens socialtjänst är vårt bidrag till en reformering av socialtjänsten som syftar till ett inkluderande och hållbart samhälle.

Läs mer här.