ForshedaGruppen – framtidens självklara och hållbara byggpartner

Med fokus på skräddarsydda lösningar och effektiv produktion arbetar ForshedaGruppen med att förbättra och utveckla byggbranschen.
– Vi koncentrerar oss på att erbjuda flexibla helhetslösningar som är hållbara och kostnadseffektiva, utan att tumma på den höga kvaliteten, säger Nicklas Vernström, vd på ForshedaGruppen.

ForshedaGruppen bryter ny mark inom industrin genom att se till branschens framtida behov av hållbar utveckling. Koncernen fokuserar på förvärv och verksamhetsutveckling av företag inom sektorn för prefabricerade byggelement – för att nå målsättningen om att bli den professionella byggarens One-Stop-Shop.

Högkvalitativ One-Stop-Shop
– Vi vill kunna leverera allt prefabricerat material som ett byggprojekt kräver. Vår vision är att skapa nya förutsättningar för hållbart byggande och lägre koldioxidutsläpp och vi möjliggör för en förenklad och effektiviserad byggprocess. Koncernens mål som partner och leverantör är att vara den självklara professionella aktören att vända sig till. Det når vi genom att underlätta planering, logistik och samordning, säger Nicklas Vernström.

Med en omfattande helhetslösning blir processen alltmer effektiv för alla parter – samtidigt som det bidrar till en mer kostnadseffektiv process.

Hållbarhet i praktiken
Resan mot en klimatneutral industri är lång och kräver prioriteringar som sätter hållbarhet högt på agendan. ForshedaGruppen agerar inte bara externt utan likväl internt. Koncernens kontor följer återbrukets fokus, tillexempel är både inredning och fast teknik till 95% återbruk.

– Vi nöjer oss inte med hur långt vi har kommit i dag – vi blickar även framåt mot nya revolutionerande innovationer inom industrin. Bland annat är jag mycket engagerad i det lokala initiativet LFM30 som arbetar för att göra bygg- och anläggningssektorn i Malmö klimatneutral. Initiativet har gett klimatlöfte om lägre utsläpp av växthusgaser till hälften 2025 och till netto noll 2030, säger Charlott Malmborg, hållbarhetschef på ForshedaGruppen.

Koncernen är sprunget ur bolaget ForshedaHus som grundades år 2018 och redan då såg man möjligheterna för en mer hållbar utveckling inom byggbranschen. Trots att koncernen som helhet är relativt ung har de gjort ett tydligt avstamp med hållbara innovationer för att minska sektorns klimatpåverkan och sänka koldioxidutsläppen. Koncernen består i dag av bolagen Forsheda Hus, Umazing, Ferrocon, Elementum, MT Betong och Polarfönster och kan därmed leverera ett brett utbud av produkter.

Läs mer här www.forshedagruppen.se

Koncernen började med att företaget Forsheda Hus startades 2018. I dag består koncernen av sex bolag: Forsheda Hus arbetar med utfackningsväggar, tak och trähus, Elementum med utfackningsväggar, MT Betong med betongelement, Ferrocon med stål och smide, Polarfönster med fönster och balkong/altan dörrar och Umazing med innovationer och lättreglar i trä. Koncernen har en årsomsättning på cirka 750 msek och har cirka 300 anställda.

Läs mer här www.forshedagruppen.se