Kunskap om omvärlden – för Sveriges säkerhet och integritet

FRA har två verksamhetsområden. Att producera underrättelser om utländska förhållanden till stöd för svensk utrikes- och försvarspolitik och att bidra till svensk cybersäkerhet genom att stärka informationssäkerheten hos samhällsviktig verksamhet.

FRA:s uppdrag
Vår osäkra omvärld i kombination med en snabb teknikutveckling har gjort vårt uppdrag allt viktigare – och mer utmanande. För att klara vårt uppdrag behöver vi de mest kompetenta, engagerade och drivna medarbetarna. Hos oss ser kompetensen olika ut beroende på roll, men vi är alla nyfikna och ödmjuka inför det faktum att det alltid finns något nytt att lära sig. Vill du göra skillnad för Sveriges säkerhet och integritet? Är du genuint intresserad av det du gör och strävar efter att bli ännu bättre? Då finns det många möjligheter för dig att trivas och utvecklas i vår kunskapsintensiva miljö.

Vi bidrar till att säkra Sveriges digitala integritet
På FRA bidrar vi till att skydda Sveriges mest skyddsvärda verksamheter. Vi är en del av Sveriges nationella cyberförsvar. Vi identifierar, analyserar och följer avancerade IT-angrepp från utlandet. Denna kunskap, tillsammans med vår spetskompetens och olika tekniska lösningar, gör att vi kan bidra till skyddet av andra myndigheter och statliga bolag.

Vi arbetar i nära samarbete med Säkerhetspolisen, MSB och Försvarsmakten för att säkra Sveriges digitala integritet.

Hos oss jobbar några av Sveriges vassaste inom informationssäkerhet och kryptologi. Vi delar en övertygelse och ett brinnande intresse för det vi gör. Tillsammans leder det till de spännande idéer och lösningar som är nödvändiga för att vi ska lyckas bygga upp ett effektivt cyberförsvar.

Vår spaning ger unik information
Vi ger Svenska beslutsfattare underrättelser om omvärlden. Genom signalspaning mot utländska förhållanden kan vi ge förvarning om händelser som kan påverka Sveriges säkerhet och integritet. Information som vi inhämtar kan ge djupare kunskap och insikter om vad som sker i olika kris- och krigsområden.

Här finns personer med kompetens inom bland annat samhälls- och statsvetenskap, teknik, IT och språk. Ett intresse för omvärlden och aktuella händelser och en vilja att göra skillnad är det som utmärker våra medarbetare.

Vi behöver ha den senaste tekniken som stödjer vårt uppdrag 
Både signalspaning och cyberförsvar är tekniktunga verksamheter där vi behöver hänga med i utvecklingen för att kunna utföra vårt uppdrag.

Vi måste kunna den senaste tekniken för att ligga steget före. Vi använder både färdiga lösningar som vi anpassar och utvecklar en hel del egen teknik. Vi har experter inom allt från radio- och satellitteknik till den digitala världen. För att kunna lösa vårt uppdrag behöver vi många olika roller inom tekniken, som till exempel utvecklare, databasexperter eller projektledare.

Vill du jobba med de bästa? Läs mer på fra.se/jobb

Kort om FRA

FRA har två verksamhetsområden: signalspaning mot utländska förhållanden och stöd till informationssäkerheten inom myndigheter och statliga bolag.
FRA har ca 800 anställda. Huvudkontoret ligger på Lovön nära Stockholm. Generaldirektör är Björn Lyrvall.

Vill du jobba med de bästa? Läs mer på fra.se/jobb