Marie Larsson och Anna Parenmark
Marie Larsson och Anna Parenmark på Forum Vårdbyggnad

”Stora fastighetsinvesteringar kräver mer forskning om fysisk vårdmiljö”

Trots att stora investeringar görs i fastigheter som används inom vården görs förvånansvärt lite forskning på området. Det menar Marie Larsson och Anna Parenmark, Forum Vårdbyggnad, och konstaterar att studier visar hur den fysiska miljön kan bidra till patientsäkerhet, positiv arbetsmiljö och kortare vårdtider.
– Genom kunskapsutbyte, utveckling och forskning är det möjligt att säkra vårdens lokalbehov och göra hållbara investeringar, säger Anna Parenmark, vice ordförande i Forum Vårdbyggnad.

Vården omfamnar livet och många av oss föds och dör i en vårdinrättning. Det är viktigt, menar Marie Larsson, ordförande för den ideella föreningen Forum Vårdbyggnad, att forskningen inom vårdmiljöer förstärks.

– Den fysiska miljön är de lokaler och den utvändiga miljö där människor som får eller ger vård finns. Allt från mottagningsrum och väntrum på vårdcentraler till vårdavdelningar och de mest avancerade operationsrummen på universitetssjukhus omfattas av fysisk vårdmiljö. Studier har visat att exempelvis gröna omgivningar och tillgång till utblickar behövs för att både patient- och arbetsmiljön ska vara optimal.

Stimulerar utvecklingsarbete
Forum Vårdbyggnad stödjer och stimulerar utvecklingsarbete, forskning och utbildning inom området fysisk miljö för vård och omsorg. Deras medlemmar är alla Sveriges regioner, kommuner, arkitektkontor, företag och enskilda personer.

– Vi medverkar till att sprida kunskap och erbjuder en mötesplats för intressenter genom konferenser och seminarier. För att fullt ut nå målen med goda vårdmiljöer måste beslutsfattare inom regionerna förstå vikten av utbyte och byggande av kunskap. Det är stora investeringar som görs i fastigheter – men förvånansvärt lite forskning som görs på området, säger Marie Larsson.

”Behövs förändring”
För att vårdbyggnader ska kunna användas under lång tid behöver de utformas för att kunna ställas om över tid.
– En byggnad behöver utvecklas under sin livstid, men det finns i dag ingen samlad kravställning för vårdbyggnader. Det är här som Forum Vårdbyggnad kommer in i bilden. Genom att utveckla planeringen av den fysiska vårdmiljön samt få stöd från forskning och best practice kan lokaler för vård bli mer hållbara och långsiktiga för både patienter, personal och fastighetsägare.

Läs mer här