”Vi behöver varje barn som fullvärdig medborgare”

Alla barn förtjänar en likvärdig utbildning. Utbildning och digitaliserat lärande ska alltid utgå från eleven och elevens behov. Det menar Maria Abrahamsson, konsultchef på Foxway, är nyckeln för att driva skolans digitalisering framåt.

Med bakgrund som rektor och lärare har Maria Abrahamsson kunskap och förståelse för skolans digitaliseringsutmaningar. Idag stöttar Foxway kommuner och skolor runt om i Sverige på både strategisk och operativ nivå, och utmanar dem att tänka innovativt kring digitaliseringen och dess effekter.

– Att erbjuda digitala verktyg i skolan är inte digitalisering. Det krävs att de används, och att de används på rätt sätt. Då får vi digitalisering på riktigt och kan säkerställa en digital transformation, förklarar Maria Abrahamsson.

Enligt Abrahamsson börjar digitaliseringen i kommunledningen. Men lokala skillnader i synen på digitalt lärande och i strukturen för att stötta transformationen medför stora variationer mellan olika kommuner och skolor. Som erfarenhetsbärare mellan verksamheter kan Foxway därmed erbjuda en helhetslösning.

– Våra lösningar handlar om att erbjuda hårdvara i kombination med såväl pedagogisk som teknisk vägledning genom verktyg, innovation samt processer i ett helhetsperspektiv. Då kan vi säkerställa att hårdvaran används på rätt sätt och ger effekt på såväl undervisning som för elevens lärande.

– Vi har alltid eleven i fokus, det ligger i vårt DNA. Vår styrka är vårt helhetsperspektiv med erfarenheter från strategisk och operativ nivå. Vi drivs av att bidra till en digitaliserad lärmiljö för alla elever. Där alla elever får samma förutsättningar att bli fullvärdiga medborgare.

Foxway är ett av Europas ledande företag inom cirkulära IT-tjänster och återvinning av elektronik. Företaget har över 1000 anställda och erbjuder hållbara IT-tjänster till mer än 130 länder. Foxway är specialister på digitalisering av skola genom tekniskt och pedagogiskt stöd i de strategiska och operativa delarna av skolverksamheten.

www.foxway.com/sv