Verksamhetscheferna Carola Gårdare och Ingela Sagman. / Lilla Bommen är ett stödboende med 38 platser. I samma hus finns Slussen, med plats för 20 personer.

Frälsningsarmén fångar upp missbrukare i Göteborg

För 127 år sedan öppnade Frälsningsarmén ett ungkarlshotell i Göteborg. Verksamheten finns kvar än i dag, i form av ett stödboende. Här får hemlösa män som lever i missbruk och med psykisk ohälsa tak över huvudet och kontakt med personal som tror på dem.  

Verksamhetscheferna Ingela Sagman och Carola Gårdare började jobba tillsammans på Frälsningsarméns akutboende Lilla Bommen och det drogfria boendet Nylösegården i Göteborg 2015. Då såg de ett glapp mellan verksamheterna.  

– Personer som bodde på Nylösegården och fick återfall hamnade på Lilla Bommen igen. Det fanns inte någon chans att fånga upp dessa personer innan de var tillbaka på ruta ett, säger Carola Gårdare.  

Tanken om en vårdkedja formas, där akutboendet och det drogfria boendet länkas samman på ett bättre sätt. Lösningen blev mellanboendet Slussen. Här finns i dag 20 platser för personer som tvingats lämna Nylösegården men som är motiverade att ta sig tillbaka, samt boende på Lilla Bommen som har viljan att trappa ner sitt missbruk.   

Bygger ut vårdkedjan med utslussning 

– Slussen ligger i samma hus som Lilla Bommen, vilket har gett positiva effekter. Vi har fått ett oväntat stort flöde av personer från akutboendet som vill ta sig över till Slussen, berättar Carola Gårdare. 

– Våra klienter har även efterfrågat ett utslussningsboende som ett steg efter Nylösegården, där man kan man bo i ett mindre kollektiv och träna på att göra vardagssysslor innan man flyttar till egen lägenhet. Därför har vi tagit över en villa vid Marklandsgatan där vi kommer att erbjuda sex utslussningsplatser, säger Ingela Sagman. 

Hon och Carola Gårdare är eniga – vårdkedjan är ett livsviktigt komplement till stadens egna insatser för hemlösa individer. Förhoppningen är att arbetet även ska ge ringar på vattnet i andra städer. Då kan fler människor i utsatthet fångas upp innan det är för sent.  

Läs mer om Frälsningsarméns sociala arbete här.  


Frälsningsarmén i Sverige finns i cirka 70 städer och kommuner med 113 verksamheter. Det handlar om församlingsverksamhet med gudstjänster och gruppaktiviteter, men också olika former av öppet socialt arbete.