Neurofeedback – en revolutionerande metod vid psykisk ohälsa, stress och oro

Neurofeedback enligt Othmers metod är ett mekaniskt sätt att stärka hjärnan och öka dess förmåga att vara flexibel och anpassningsbar. Metoden har bland annat goda effekter vid psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk problematik och vid akuta kriser.
– Genom neurofeedback kan vi träna hjärnan att lindra, klara och bli av med symtom utan mediciner eller traditionell samtalsterapi, säger Ulrika Gustafsson, verksamhetschef vid Framnäsgruppen. 

Neurofeedback tränar hjärnan att bättre klara utmaningar eller problematik, såsom ångest, stress och sömnstörningar. Det kan också användas för att förbättra våra kognitiva färdigheter, koncentrationsförmåga, minne och inlärning. 

Vid behandling placerar man sensorer på huvudet som mäter hjärnaktiviteten. En dator processar dessa signaler och återkopplar via bild, ljud och känsel till klienten.

– Vi lyssnar på hjärnans aktivitet via hjärnvågorna och låter hjärnan se vad den gör, genom att ge den en omedelbar spegelbild av sin aktivitet. Därefter förstärker vi hjärnans aktivitet på rätt ställen, säger hon.

Lång erfarenhet av behandlingar
Ulrika Gustafsson har en bakgrund inom missbruk- och beroendebehandling. I dag driver hon Framnäsgruppens kliniker för neurofeedback. Förutom att hålla klinikerna i Stockholm och Västerbotten igång så utbildar hon nya terapeuter och driver utvecklingen av neurofeedback framåt. Sedan sin licensiering har hon under ett år utfört över 2700 behandlingar.

– Neurofeedback fungerar för all typ av psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att sprida kunskapen och öka kännedomen kring denna revolutionerande och effektiva metod, både för allmänhet och inom profession, säger hon.

– Att göra top-notchbehandlingar för människor med mycket pengar är inte så svårt, men att se till så att man kan nå alla, och speciellt de som kanske behöver det mest, är en utmaning och en stor drivkraft för mig, avslutar Ulrika Gustafsson.

Framnäsgruppen har en lång tradition av behandling och har stöttat familjer och barn sedan 1991. Vårt arbetssätt genomsyras av respekt för individen och kunskap om de faktorer som påverkar en människas livssituation med utgångspunkt i modern forskning.

I dag har vi två neurofeedback-kliniker i Stockholm och en i Västerbotten. Under våren 2022 öppnar vi ytterligare kliniker i Örnsköldsvik, Malmö, Göteborg, Gotland och Luleå. 

Läs mer på: www.framnasgruppen.se/neurofeedback/