Metoden Fria Zoner stöttar och stärker unga som lever i en hederskontext

FreeZone Sweden grundades i Skåne av socionomen och prisbelönade entreprenören Johanna Salama. Hon tog initiativet efter att ha sett ett stort antal flickor leva med extrem utsatthet och rädsla.

– Det rörde sig om barn vars rättigheter dagligen kränktes på grund av hedersnormer. Jag grundade därför FreeZone Sweden för att barn och unga ska få känna sitt värde och ha möjlighet att utveckla sin identitet och sitt liv i frihet.

FreeZone Sweden har utvecklat insatser såväl till ungdomar som yrkesverksamma, ledning, organisationer och kommuner. Metoden Fria Zoner kan användas i hedersförebyggande arbete inom skola, organisationer, föreningar mm där barn och unga vistas.

– Fria Zoner utgår från etablerad kunskap, studier och rapporter om hedersrelaterat våld och förtryck, från individ till samhällsnivå. Den bygger på lösningsfokuserad samtalsmetodik, värderingsövningar, andning, avslappning och forumspel och har pedagogiska metodmaterial utformade efter målgrupp.

Johanna betonar att målet är att höja ungas KASAM (känsla för sammanhang) stärka självkänslan, ge redskap för ett gott självledarskap, medvetandegöra dem om sina rättigheter, utmana normer och bryta destruktiva tankemönster samt stresshantering.

– Målgruppen är unga i åldern 11–25 oberoende av könstillhörighet, som lever med hedersnormer och/eller har erfarenhet av flykt/migration. Tillsammans tar vi ett gemensamt ansvar för alla ungas rätt till ett liv i frihet.

Läs mer hos FreeZone Sweden