Sara McGowan, enhetschef samt Eva-Lena Arnesen, verksamhetschef och ägare Frodea.

Motivation och personlig kontakt i fokus för Frodea

Frodea är ett fristående behandlingshem som ligger naturskönt i Värmland. Här erbjuds
avgiftning och abstinensbehandling för personer med alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende med individen i centrum.

– Att ställa om från missbruk till att vara nykter är skrämmande och medför att trauma och svåra minnen kommer upp till ytan. Många bär också på starka känslor av skuld och skam och det hjälper vi dem att bearbeta, säger Sara McGowan som är enhetschef på Frodea Rehabilitering.

Behandlingshemmet arbetar med ett individuellt planerat förlopp och behandlingen sker efter en vetenskapligt beprövade metoder under kontrollerade former. Nedtrappning görs med hjälp av ett personligt utformat medicinskt schema under översyn av behandlare och medicinsk personal. Men det som Frodea verkligen fokuserar på är att skapa trygghet och att minska skuld och skam.

– Att åka på avgiftning kan innebära du får medicin och sedan är klienten på sitt rum, så fungerar det inte hos oss. Vi hjälper våra klienter som individer och är duktiga på att få våra klienter att känna sig sedda, säger Eva-Lena Arnesen, verksamhetschef och ägare.

Trygghet och bekräftelse
En viktig del i att bli fri från ett missbruk är att abstinensbehandlingen fungerar så att klienterna vill gå vidare till nästa steg. Där är en trygg och avslappnande miljö avgörande, liksom bra mat, trevlig omgivning och ett personligt bemötande.

– Det finns så mycket socialt stigma kring människor med en beroendeproblematik. En tendens att se dessa individer som några med sämre karaktär, att det bara handlar om att ”växa upp och skaffa sig ett jobb”. Det stigmat måste bort. Det här är en utsatt, marginaliserad och lågt prioriterad grupp med ett beroende som är svårt att ta sig ur, säger Eva-Lena Arnesen och får medhåll av Sara McGowan.

– Vi som arbetar med abstinensvård ser hur djupt detta ligger och hur omfattande problematiken är, som att missbruket ofta är kombinerat med olika diagnoser. Det som gör att vi lyckas hjälpa våra klienter är att Eva-Lena och Leif Arnesen som driver företaget, gör det med hela hjärtat och att vi verkligen bryr oss. Det ger våra klienter styrkan att orka igenom en många gånger mycket tuff avgiftning och ta nästa steg, avslutar hon.

Läs mer på: www.frodea.se 

Frodea Rehabilitering AB, en abstinensbehandlingsklinik med flera års erfarenhet av abstinensbehandling fristående från andra behandlingshem. Som stödjer uppdragsgivarens och er plan för efterföljande behandling oavsett om det är öppenvårdsinsatser, slutenvårdsbehandling eller annat.

Läs mer på: www.frodea.se