Claes Carlson, VD Futur Pension

Hög innovationsgrad och enkel administration ger fortsatt tillväxt

Futur Pension har ambitionen att bli det ledande pensionsbolaget i Sverige. Genom den senaste tekniken baserat på den egenutvecklade IT-plattformen anpassas verksamheten snabbt och flexibelt till nya förutsättningar och kundbehov.

– Vi har en lösningsorienterad kultur baserad på enkelhet, nytänkande och säkerhet. Här finns den erfarenhet och kunskap som krävs för en organisation som har de högsta kraven på regelefterlevnad, vilket i sin tur är en grundförutsättning för förtroende och trygghet, kombinerat med nytänkande i alla led för att driva utvecklingen framåt. För ytterst handlar vår verksamhet om att skapa en positiv upplevelse för våra kunder. Nu och i framtiden, berättar Claes Carlson VD för Futur Pension (tidigare Danica).

Egen solid plattform
Med de nya ägarna Polaris och Acathia Capital får Futur Pension en egen solid finansiell plattform att bygga vidare på för att bli ledande för det långsiktiga sparandet.

Bolagets nya och friare roll öppnar även för ytterligare partnerskap med såväl etablerade aktörer som nya.

Tydlig plattformsstrategi
Futur Pension bygger på en värdegrund som handlar om att bygga förtroende och vara nytänkande genom fokus på regelefterlevnad, enkla processer och effektiv administration. Styrkan ligger i just administrationen av sparandet, en av de viktigaste aspekterna i värdekedjan.

– Administrationen ska idag vara i det närmsta självgående och till en minimal kostnad. Vårt IT-system är en väsentlig del av verksamheten och grunden för fortsatt utveckling så det är en stor fördel att det kan hanteras på ett effektivt sätt, säger Claes.

Futur Pension har byggt hela sitt administrativa system från grunden och kan därför snabbt anpassa sig till de förändringar som krävs. Plattformsstrategin är en förutsättning för att kunna hantera så stora volymer som möjligt och samtidigt hålla nere kostnaderna, utan att tumma på vare sig regelefterlevnad eller kundupplevelse.

Visionen - Att skapa en positiv upplevelse. Nu och i framtiden
Som pensionsadministratör lägger Futur Pension grunden för ett fungerande pensionssystem och säkerställer bästa möjliga förutsättningar för kunderna.

– För att vi som pensionsbolag ska kunna ligga på topp måste vi hålla nere våra interna kostnader med effektiva arbetssätt och fortsatt innovativa lösningar för administrationen. Det vi ska göra är att vägleda, stötta och se till att vår kund får de bästa förutsättningarna till en positiv upplevelse, säger Claes.

Läs mer om Futur Pension här

Presenteras av: Futur Pension

Futur Pension är ett av Sveriges starkaste pensionsbolag med cirka 180 000 privatkunder och cirka 15 000 företagskunder, en premievolym på SEK 15 - 20 miljarder och ett förvaltat kapital på SEK 100 miljarder vilket ger en marknadsandel på nästan åtta procent (inbetalda premier) och sjätte största pensionsbolaget i Sverige.

www.futurpension.se