Att skapa och utveckla samhällsmiljöer som är värdiga våra barn

Foto: Futurum Fastigheter

Sedan Örebro kommun bolagiserade sin fastighetsutveckling 2012 har Futurum Fastigheter arbetat med ett enda mål i sikte: att skapa och utveckla miljöer värdiga våra barn.

Göran Lunander har varit vd för Futurum Fastigheter sedan dag ett. Han tyckte att det skulle vara otroligt spännande att vara med och bygga en så angelägen verksamhet.
– Vi ansvarar för skolor, förskolor och brandstationer, vilket tilltalade mig som flerbarnsfar. Det var mycket som behövde göras innan vi kom igång – bland annat genomförde vi djupintervjuer med ett 20-tal intressenter på kundsidan om lokalernas kondition. Återkopplingen var milt sagt besk.

Göran Lundander, vd. Foto: Magnus Wahman.

Enligt de som intervjuades fanns i stort sett inget område som inte kunde förbättras.
– Vårt mål var att bygga upp en organisation som var rustad för att ta ansvar för de fastighetstekniska spörsmål som dyker upp och att jobba ikapp det eftersatta underhållet. Den förväntade prislappen på 300 miljoner slutade dock någonstans runt miljarden.

Kontakta Futurum Fastigheter

En tydlig vision från början
Såväl myndighetsbesiktningar som ventilation och lekplatsbesiktningar behövdes skärpas upp, men Göran var fast besluten att ta sig vidare till mållinjen.
– Redan från början hade jag visionen klar – att skapa miljöer värdiga våra barn med fokus på hållbarhet. Det är vår ledstjärna i allt vi gör. Vi arbetar dock i en direkt skattefinansierad verksamhet, så vi har höga krav på både metod och resultat.

Det hårda arbetet har lönat sig – Futurum Fastigheter har fått enormt positiv respons och vunnit flera priser för sitt hållbarhetsarbete. Alla nya lokaler är certifierade som Miljöbyggnad Silver hos SGBC och trots att verksamheten vuxit med nästan 25 procent i yta ligger energikostnaderna kvar på samma nivå som då bolaget startades.
– Vi har fått höra att vi är ett föredöme, vilket är vårt bevis på att vi har skapat riktigt bra miljöer. Vi tänker dock inte nöja oss med det, utan har tagit sikte på om 40 år, redan idag. Det finns mycket kvar vi kan göra, avslutar Göran.

Foto: Magnus Wahman
Presenteras av: Futurum Fastigheter

 

Om Futurum Fastigheter

Futurum Fastigheter i Örebro AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag med cirka 110 anställda. Företaget äger och utvecklar förskolor, skolor och brandstationer med mera i Örebro kommun.  Futurum äger 137 fastigheter och den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 378 000kvm. Omsättningen uppgår till cirka 471 mnkr. Bolaget bildades 2012 och har sedan dess jobbat ikapp stora delar av det eftersatta underhållet samt byggt om och byggt nytt för ca 3,3 mdkr. Detta är uppnått med en positiv värdeutveckling för bolagets fastighetsbestånd.