Mats Rantapää, Madelen Kvickström och Mikael Sundberg.

Klassmentorer vinnande koncept för grundskolor i Gällivare

Mer tid för lektionsplanering, mindre stress och högre kvalitet på undervisningen. Att arbetslaget i årskurs fem på Hedskolan numera backas upp av två klassmentorer ger många vinster. ”Jag vill aldrig gå tillbaka till det vi hade förut”, säger klassläraren Mikael Sundberg.

Klassmentorerna Madelen Kvickström och Mats Rantapää anslöt till sitt arbetslag på Hedskolan i Gällivare höstterminen 2020. Då på prov, men sedan en tid tillbaka är båda tillsvidareanställda. Som klassmentorer bidrar de till ökad trygghet och studiero för eleverna.

– Jag är med min klass hela dagen. Jag är behjälplig under alla lektioner och går med klassen när de ska göra förflyttningar till idrottshall och matsal. Jag är även med under rasterna och planerar rastaktiviteter, säger Madelen Kvickström.

Frigör tid för klasslärarna
Upplägget infördes först på en annan grundskola i Gällivare kommun. Resultatet blev att fler behöriga lärare ville jobba där, då arbetssituationen förbättrades markant. Mikael Sundberg som är lärare i årskurs fem på Hedskolan berättar hur klassmentorerna bidrar till minskad arbetsbörda.

– Madelen och Mats tar mycket av det sociala ansvaret. De löser konflikter på rasterna så att vi slipper använda lektionstid för detta, och sköter en stor del av föräldrakontakten. De löser också praktiska saker som att kopiera arbetsmaterial, säger han och fortsätter:

– Då kan vi lärare fokusera på undervisning och kunskap, och lägga mer tid på att planera kommande arbetsområden. För mig ger det här ett inre lugn. Jag vill aldrig gå tillbaka till det vi hade förut.

Slipper vikariestressen
Lärarkollegorna Tove Johansson och Sofia Cederqvist håller med. De lyfter hur arbetsmiljön har förbättrats – för både lärare och elever. Att det alltid finns en extra vuxen i klassrummet skapar studiero. Det ger också möjlighet att ge extra stöd till elever som behöver detta.

– En annan stor fördel är att vi inte behöver ta in vikarier. Skulle jag vara sjuk är Madelen redan insatt i vad vi gör i 5B och kan ta hand om lektionerna. Tidigare fick vi ringa till en vikarie på morgonen och försöka gå igenom planeringen för dagen över telefon, vilket var ett stort stressmoment, säger Tove Johansson.

”Ensam är inte stark”
Hela arbetslaget är eniga om att konceptet med klassmentorer är ett vinnande sådant.

– Jag fick en aha-upplevelse en dag i vintras när alla de andra var sjuka. Då fick jag arbeta som jag gjorde förut. Det gick ju, men det fanns inga marginaler. Ensam är inte stark, det visar det här upplägget tydligt, säger Mikael Sundberg.

Gällivares låg- och mellanstadieskolor i tätorten har klassmentorer i varje klass. Uppdraget är att följa klassen under skoldagen och vara aktiv resurs under lektioner och raster. Både lärande och arbetsmiljö förbättras med ökad vuxennärvaro.

E-post: bouledning@gallivare.se

Läs mer på: www.gallivare.se

Besök oss på Facebook:
www.facebook.com/gallivare.se

Följ oss på Instagram:
@gallivare_kommun