Branschexpert: Kommunerna måste öppna upp för biogas

Biogas kan minska utsläppen från den vägburna godstrafiken med 90 procent. Samtidigt går utbyggnaden av tankstationer för biogas långsamt. – Vi kan hjälpa Sveriges kommuner att uppnå sina miljömål men då måste de hjälpa till med tillstånden, säger Sharareh Edström, Sverigedirektör Traffic på Gasum.

Flytande biogas är ett förnybart, cirkulärt och ofta lokalproducerat drivmedel som ger störst miljövinst per investerad krona. Åkeribranschen intresse att övergå till biogasfordon går hand i hand med stationsnätverkets utbyggnad. Men i hela Sverige i dag finns bara 29 tankstationer för flytande biogas.

Gasum efterlyser tillgången till byggbar mark
Med tillgång till detaljplanerad mark för att bygga en tankstation och en konsekvent tolkning av Planbestämmelserna av kommunerna i landet skulle deras egna klimatmål kunna uppfyllas snabbare. Hon efterlyser därför ett tätare samarbete mellan de olika funktionerna på kommunerna, som avdelningarna för samhällsbyggnad, miljöfrågor, exploatering och näringslivsfrågor

– Näringslivets aktörer är synkade och redo att fortsätta övergången till biogas, men den offentliga sektorn måste också vara en fungerande länk i kedjan så att den gröna omställningen inte stannar vid ord, säger Sharareh Edström.

När ett åkeri behöver förnya sin lastbilsflotta och det inte finns någon tankstation inom rimligt avstånd inom ett år ersätts den ordern mot diesellastbilar, säger hon

På mejerikooperativet Arla är man redo att ställa om en stor del av fordonsflottan till biogas. Vi behöver biogas för att uppnå våra högt uppsatta miljömål till år 2025. Att producera biogas av gödsel från mjölkgårdarna ger oss en cirkulär ekonomi. Fordonen finns redan att tillgå, men det känns som att infrastrukturen ännu inte är på plats fullt ut. säger Eric Wärnhem, Fleet Manager på Arla

Vi är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med våra samarbetspartner främjar vi utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid.

Läs mer här