Utredning för misstänkt Alzheimers kan nu göras hemifrån

Via Minnesmottagningen.se kan personer i lugn och ro få göra en första minnesutredning utan att behöva besöka en mottagning. Det är ett viktigt initiativ inom svensk hälso- och sjukvård för att sänka tröskeln till att påbörja den första minnesutredningen vid oro eller misstanke om demenssjukdom.

Metoden bakom Minnesmottagningen.se är validerad och baserad på forskning vid bland annat Karolinska Institutet och Umeå Universitet. Minnesmottagningen.se är Sveriges första digitala minnesmottagning och ingår nu i den offentligt tillhandahållna vården.

Årligen insjuknar ca 25 000 individer i Sverige i någon form av demenssjukdom. Den siffran kommer att öka i och med att vi är allt fler som blir äldre. Av de som drabbas får merparten en diagnos först i sjukdomens senare stadier. En sen eller utebliven diagnos medför att många går miste om adekvat vård och behandling. Med Minnesmottagningen.se kommer betydligt fler patienter med misstänkt demenssjukdom kunna fångas upp tidigare.

”Vi vet att många upplever det svårt att närma sig sjukvården för en utredning när det finns oro för kognitiv sjukdom som till exempel Alzheimers. Det behövs effektiva och säkra metoder för att identifiera de som är i behov av ytterligare utredning. I slutändan handlar det om rätten till korrekt utredning och diagnos i rimlig tid. – Mårten Fällman, Medicinskt ansvarig läkare Minnesmottagningen.se/Geras Solutions.

I ett videosamtal guidas patienten genom utredningens olika delar. Patienten genomför sedan minnesutredningen med hjälp av en app - själv, eller med stöd från anhörig. Först besvaras ett antal frågor, det följs av ett minnestest som används för att utvärdera olika specifika förmågor i hjärnan. Även anhöriga kan bidra med sina perspektiv och syn på utveckling av eventuella symtom. Resultaten analyseras av läkare som patienten träffar i ett videomöte för genomgång av resultat och om nödvändigt, råd för vidare utredning och korrekt vård.

 

Verktyget är utvecklat av det svenska företaget Geras Solutions tillsammans med flera vårdaktörer runt om i landet. Den forskningsstudie som tidigare publicerades i The Journal of Prevention of Alzheimers Disease, visar på mycket god träffsäkerhet för de digitala testerna. Initiativet är världsunikt och en målsättning är att på sikt etablera en ny digital standard för utredning av kognitiva sjukdomar.

 

 

Geras Solutions AB
Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Läs mer på www.minnesmottagningen.se