Nu kan personer med oro för minnesproblematik från ex Alzheimers få stöd via digital specialistutredning

Minnesmottagningen.se är världens första digitala mottagning som kan erbjuda hjälp för personer som upplever så kallad kognitiv svikt. Detta kan yttra sig som minnesproblem eller försämrad orienteringsförmåga vilket kan vara orsakat av en underliggande sjukdom. I det fall det finns en sjukdom är tidig diagnos avgörande för att få korrekt stöd och behandling.

Genom appen Minnesmottagningen finns möjligheten att hemifrån få en initial bedömning baserad på digitala tester och utvärdering som annars genomförs manuellt på vårdcentral eller sjukhus.

– Att genomföra en initial minnesutredning i sin egen hemmiljö utan andra stressande faktorer som stör, kan vara ett bra sätt att närma sig den eventuella oro som många känner vid upplevda minnesbesvär.  Att också få snabb återkoppling från personer som har erfarenhet att tolka sådana tester är till stor hjälp för många, säger dr. Yvonne Freund, Medicinskt ansvarig, Geras Solutions / Minnesmottagningen.se

Först besvaras ett antal frågor om hälsa, riskfaktorer mm. Detta följs av ett kognitivt test som används för att utvärdera olika specifika förmågor i hjärnan. Även anhöriga kan bidra med sina perspektiv för en bedömning. Resultaten analyseras av specialistläkare som ger ett skriftligt utlåtande, och om nödvändigt, råd för vidare stöd och korrekt vård. Genom appen finns också information och metoder för att hålla hjärnan frisk.

Verktyget är utvecklat av det svenska företaget Geras Solutions tillsammans med flera aktörer inom vården. En forskningsstudie på digital kognitiv testning har också genomförts med goda resultat vid Karolinska Universitetssjukhuset. Nu kommer verktyget att användas inom ett flertal sjukvårdsregioner i Sverige. I samarbete med ett forskningskonsortium lett av Karolinska Institutet utformas nu också utökade metoder för tidigare diagnostik och individanpassad behandling. Initiativet är världsunikt och en målsättning är att på sikt etablera en ny digital standard för utredning av kognitiva sjukdomar.

Geras Solutions AB
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
Minnesmottagningen.se