Gigant har kunskap som ger en bättre industriarbetsplats

Med en välplanerad arbetsmiljö och säkra rutiner skapas en effektiv arbetsplats, de flesta olyckor kan undvikas och medarbetare håller sig friska. En riktigt utformad arbetsplats och rätt redskap skapar förutsättningarna, det är en investering som snabbt betalar sig.
Vi har kunskapen och utrustningen i huvudsak inom produktionsindustrin, verkstadsindustrin och lager/logistik som gör arbetsmiljön säkrare, jobbet effektivare och dig som arbetsgivare mer attraktiv - för både medarbetare och kunder.

Gigants erbjudande tar fasta på ett antal kompetensområden som är aktuella för olika typer av industrimiljöer och som tar sin grund i vår erfarenhet av att jobba med nordiska industriföretag i över två decennier -belastningsergonomi, buller och lyft för att nämna några. Varje kompetensområde innehåller unika lösningar, tjänster och dessutom utbildningar som alla berör förbättringar av industriarbetsplatsen.

Gigants typarbetsplatser är konkreta genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas till verksamhetens specifika behov och företagets storlek. Många gånger arbetar vi med utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets AFS:ar

Vårt sortiment består av fyra tydliga segment som är heltäckande för att inreda en industriarbetsplats. Arbetsplatsprodukter, miljösäkring, lyft & lastsäkring och buller. Förutom enskilda produkter erbjuder vi även utformning och expertrådgivning av kompletta arbetsplatser. 

Presenteras av:

Vår garanti
- Färre sjukskrivningar
- Energibesparing
- Mindre produktionsbortfall
- Säkrare arbetsmiljö
- Kortare montagetider
- Snabbare plock
- Bättre flöden

Om oss
- Funnits på marknaden i över 20 år
- Säljer via återförsäljare
- Ledande leverantör i Norden på arbetsplatsutrustning, med produkter så som höj-och sänkbara bord, hurtsar, belysning, lyfthjälpmedel, bullerdämpande väggar och mycket mer

Kontakta oss
gigant@gigant.se
telefon: 0322-606850

Läs mer här