Studera till hälsopedagog på GIH

Hälsopedagoger gör folk starkare. Sedan 2005 drivs Hälsoprojektet av GIH i samarbete med kommuner, hälso- och sjukvården samt friskvårdsanläggningar. Personer som bl.a. är 65+ deltar i hälsotester av t.ex. styrka och kondition samt gruppträning (2 månader) som leds av GIHs hälsopedagog-studenter.

Vad innebär det att vara hälsopedagog?
En hälsopedagogs uppgift är att öka hälsa och förebygga ohälsa i samhället. Hälsopedagoger kan ha olika yrkesverksamheter från motiverande samtal, personliga tränare till att leda fysisk aktivitet och övrigt hälsoarbete. Hälsopedagoger kan få jobb inom träningscenter, företag, kommuner, regioner/landsting & staten. De kan t.ex. arbeta med in- satser för skilda målgrupper, som friska, äldre, de med missbruksproblematik och psykisk sjukdom. En mångfald hälsopedagoger har studerat vidare på master- och doktorandutbildningar.

Kursinnehåll-exempel på Hälsopedagogprogrammet 3 år vid GIH - Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm:
Anatomi / Fysiologi / Fysisk aktivitet, stillasittande och folkhälsa / Styrke- och Konditionsträning / Beteendeförändring, inklusive motiverande samtal / Forskningsmetodik / Näringslära / Stress och psykosocial miljö / Samhällsmedicin, akutsjukvård, sjukdomslära om vanligaste folksjukdomar inklusive övervikt, instruktörsutbildning i hjärtlungräddning, ätstörningar, alkoholberoende, tobak, doping / Mätning av fysisk aktivitet, prestationsförmåga & hälsa / Rörelselära / Arbetsmedicin, miljö & vardagsmotion / Hälsoprojekt med hälsotester och ledarledd fysisk aktivitet / Individanpassad rådgivning kring levnadsvanor / Arbets- och organisationspsykologi / Självständigt arbete / Ledarskap / Projektstudier med folkhälsoperspektiv / Fysisk aktivitet på recept / Fysisk aktivitet som sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.

Vidare ges praktisk fysisk aktivitet inklusive friluftsliv: dans, motionsgympa, stavgång, vandring, spinning, löpning, längdskidåkning, långfärdskridskor, friluftsliv i fjällmiljö & cykling, styrketräning i gym och med den egna kroppen som belastning, projekt med fysisk aktivitet.

Se 18 korta filmklipp från GIH:s HÄLSOPEDAGOGKONFERENS mars 2019 i länken nedan.
Här ges ex. på innehåll i utbildningen av vissa GIH-lärare. Även olika examinerade hälsopedagoger berättar om deras yrkesverksamheter.

https://www.youtube.com/watch?v=3j3K59xOQN4&list=PLjBHDBnzYuhauArGrJXwrSSkr0IzybYHK