Trygghet hela vägen med Gleerups digitala läromedel

Den här våren blev inte som någon hade tänkt sig. Många elever har behövt ta del av sin skolundervisning på distans, vilket aktualiserat vikten av tillgång till kvalitativa, strukturerade och flexibla läromedel i undervisningen.

Med Gleerups digitala läromedel får du och dina elever tillgång till ett ständigt aktuellt innehåll av hög kvalitet som täcker de flesta ämnen och kurser i grundskolan och gymnasiet.

Vill du veta mer om hur digitala läromedel kan bidra till en tryggare höst på din skola?
Läs vidare på gleerups.se


Vår målsättning är att Gleerups läromedel ska ge det bästa tänkbara stödet för framgångsrikt lärande i skolan. Därför utvecklar vi dem i ett nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. När vi testar och utvärderar digitala läromedel tar vi hjälp av pilotskolor och pilotklasser. Gleerups erbjuder även brett utbud av kurslitteratur för universitet och högskola, kursböcker skrivna av de bästa författarna om den senaste forskningen.  Vill du också vara med? Bli pilotskola, författare eller granskare!